Hyppää sisältöön

Kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton edistämisen kehittämishankkeiden rahoitus

Tutustu rahastoihin, joista voit hakea rahoitusta kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa edistävään hanketyöhön ja -toimintaan. Tarkista ajantasaiset hakuajat rahastojen omilta verkkosivuilta.

Kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa edistäviä hankkeita rahoitetaan useasta rahastosta

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. ESR:n tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Euroopan sosiaalirahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi työvoiman maahanmuuttoa.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla.

Rakennerahasto-ELY-keskus (RR-ELY)

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittajatehtävät on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle ELY-keskukselle. Itä-Suomessa rakennerahastojen hallinnoinnista vastaa Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskus. Näitä rahoittajatehtäviä hoitavia ELY-keskuksia kutsutaan yleisesti RR-ELYiksi.

RR-ELYt vastaavat hankehakujen järjestämisestä, rahoituspäätösten valmistelusta ja ratkaisusta, rakennerahasto-ohjelmien hallinnosta, hakijoiden koulutuksen ja neuvonnan toteuttamisesta sekä alueellisen yhteistyön koordinoinnista.

Euroopan maaseuturahasto

Maaseutuohjelman hankerahoituksen avulla voidaan lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja elämänlaatua. Ohjelmasta on mahdollista rahoittaa myös maahanmuuttaneiden kotoutumisen edistämistä erityisesti kehittämishankkeiden kautta. Kehittämishankkeisiin rahoitusta myönnetään ELY-keskuksista ja Leader-ryhmistä. Maahanmuuttaneet ja heidän kotoutumisensa edistäminen on huomioitu erityisesti Leader-ryhmien paikallisissa maaseudun kehittämissuunnitelmissa

Leader

Leader tukee paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntämistä kehittämistyössä. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (engl. Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) edistää Euroopan unionin yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan kehittämistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vahvistamista. AMIF-rahaston avulla vahvistetaan ja kehitetään Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, tuetaan kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja laillista maahanmuuttoa sekä kehitetään paluustrategioita. 

Suomen AMIF-rahaston rahoitusosuus on 67,9 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021-2027. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia.

STEAn vastuulla ovat käytännössä samat tehtävät kuin entisellä Raha-automaattiyhdistyksen avustusosastolla.

Vähävaraisten avun rahasto (FEAD)

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastolla tuetaan EU-maiden toimia, joilla annetaan aineellista apua yhteiskunnan heikompiosaisille. EU-maiden kansalliset viranomaiset voivat tukea myös muun kuin aineellisen avun antamista kaikkein huono-osaisimmille ja edistää heidän integroitumistaan yhteiskuntaan.

Elintarvikkeiden ja vaatteiden lisäksi vähävaraisille voidaan jakaa henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita, esimerkiksi kenkiä, saippuaa ja sampoota. Tavara-apu yksinään ei riitä, vaan on edistettävä sosiaalista osallisuutta, esimerkiksi neuvontaa ja tukea, jolla autetaan ihmisiä nousemaan köyhyydestä.

Tekstien lähteet: rahastojen omat verkkosivustot

Lisätietoa: 
Euroopan sosiaalirahasto
Rakennerahastot.fi
Maaseuturahasto
Leader
Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto