Hyppää sisältöön

Alueellinen yhteistyö 

Kunnalla on yleis- ja sovittamisvastuu kotoutumisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta. Monet kunnat tekevät seudullista yhteistyötä. Tämä tekee monialaisen yhteistyön, muut lain edellyttämät kotoutumisen toimenpiteet ja alueen elinvoimaisuuden kehittämisen mahdolliseksi. Alueilla on myös erityispiirteitä, jotka liittyvät esimerkiksi maahanmuuttajien määrään, lähtömaihin tai opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin.

Näille sivuille on koottu kuntien kotouttamisohjelmia alueittain. Kotouttamisohjelma on kotoutumistyötä ohjaava väline, jonka kunta laatii yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Myös muut viranomaiset, järjestöt, maahanmuuttaneet ja muut toimijat voivat osallistua ohjelman laatimiseen.

Jos huomaat, että sivuilla julkaistu kunnan kotouttamisohjelma on vanhentunut ja siitä on uudempi versio, täytä palautelomake tai ota yhteyttä sähköpostitse [email protected]

Kuntien kotouttamisohjelmat on julkaistu koottuna niin sanottujen laajennettujen ELY-alueiden mukaan. Osa ohjelmista on vanhentunut vuonna 2020:

Alueet-osion sisällön ovat alun perin tuottaneet Kotona Suomessa -hankkeen Hyvä Polku -osion aluekoordinaattorit. Hanke on päättynyt 31.12.2020.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoimassa Kotona Suomessa -hankkeessa kehitettiin kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja. Hankkeessa oli kaksi toisiaan tukevaa osiota; Hyvä alku ja Hyvä polku. Kotoutumisen osaamiskeskus osallistui osaamiskeskuksen toimintaa alueellistavan Hyvä polku -hankeosion toteuttamiseen. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke toteutettiin vuosina 2015–2020.

Lue lisää:
Kunnan kotouttamisohjelma
Kunnan tehtävät