Hyppää sisältöön

Maahanmuutto Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla

Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on monimuotoinen maahanmuuttajaväestö. Maahanmuuttoa selittävät alueen korkeakoulumahdollisuudet, suuret kansainväliset yritykset sekä pakolaisten vastaanotto. Etenkin Etelä-Pohjanmaalle on suuntautunut paljon työperäistä maahanmuuttoa. Alue onkin edelläkävijä työperäisen maahanmuuton osaamisessa ja alkuvaiheen palveluiden järjestämisessä.

Alueelle saavutaan myös humanitaarisista syistä. Vastaanottokeskukset sijaitsevat Pietarsaaressa, Oravaisessa, Vaasassa ja Kristiinankaupungissa. 

Pohjanmaalla osa vieraskielisistä kotoutuu suomeksi ja osa ruotsiksi. Työvoimapoliittista kotoutumiskoulutusta on tarjolla molemmilla kielillä riippuen alueellisesta kysynnästä. Lisäksi vapaa sivistystyö tarjoaa alueella kokopäiväistä kielenopetusta suomeksi tai ruotsiksi.

Kotoutumista edistävää toimintaa tehdään monialaisesti

Pohjanmaalla tehdään poikkihallinnollista ja ylisektorirajaista yhteistyötä kotoutumisen edistämiseksi. Kotoumistyöhön ja hyvien väestösuhteiden edistämiseen osallistuvat julkinen ja kolmas sektori tiiviissä yhteistyössä. Maahanmuuttajayhdistysten määrä on alueella vähitellen kasvanut. Niiden toiminta on viime aikoina aktivoitunut ja palvelutarjonta laajentunut. Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo tarjoaa maahanmuuttajayhdistyksille tukea yhdistystoiminnan yleiseen harjoittamiseen ja rahoitusten hakukäytäntöihin.

Vaasassa, Vöyrillä, Mustasaaressa ja K5-alueella toimii maahanmuuttajien neuvontapalvelu Welcome Office. Pietarsaaren seudulla on infopiste Kotouttamisportti, joka palvelee kaikkia maahanmuuttajia.

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla toimii maahanmuutto -ja kotoutumisasioiden POMAKO-verkosto, joka tarjoaa alustan alueen toimijoiden yhteistyölle. 

Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kotouttamisohjelmat

Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa 

Lue lisää: 
Kunnan kotouttamisohjelma 
Kunnan tehtävät 
Welcome Office -neuvontapalvelu 
POMAKO-verkosto Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla