Hyppää sisältöön

Kuntapaikka järjestetään nopeasti

Hätätapausten kuntiin osoittaminen tapahtuu samoin kuin muiden kiintiöpakolaisten kuntiin osoittaminen. Kunta sopii myös hätätapausten vastaanotosta ELY-keskuksen kanssa. Kaikki kiintiöpakolaisia vastaanottavat kunnat eivät vastaanota hätätapauksia. Kuntapaikka pyritään löytämään mahdollisimman nopeasti. 

Maahanmuuttovirasto toimittaa ELY-keskukselle nimettömät tiedot pakolaisista. Näiden tietojen pohjalta ELY-keskus tekee kunnalle esityksen pakolaisten sijoittamisesta kuntaan. Saatujen tietojen perusteella kunta ja hyvinvointialue arvioivat mahdollisuuden vastaanottoon ja palveluiden järjestämiseen. Hätätapauksina Suomeen saapuvat tarvitsevat usein erityistä tukea ja palveluita. Heillä on lähes aina akuutti tarve sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille, ja kunnan tulee kuulla hyvinvointialuetta ennen kuntaan osoittamista. Kuuleminen ei saisi hidastaa kuntaan osoittamista, vaan kuntapaikan pitäisi varmistua mahdollisimman nopeasti.

Kun kuntapaikka varmistuu, Maahanmuuttovirasto ja ELY-keskus toimittavat kunnalle lisätietoja henkilöistä. Monialainen yhteistyö ja ennakoiva palvelutarpeen arviointi auttavat vastaanotossa ja maahantulon alkuvaiheessa. 

Lisätietoa: 
Kuntapaikat ja kuntiin osoittaminen
Vastaanoton suunnittelu
Kuuleminen pakolaisten vastaanotossa