Hyppää sisältöön

Kuntapaikka järjestetään nopeasti

Hätätapausten kuntiin osoittaminen tapahtuu samoin kuin muiden kiintiöpakolaisten kuntiin osoittaminen. 

Kunta sopii myös hätätapausten vastaanotosta ELY-keskuksen kanssa. Kaikki kiintiöpakolaisia vastaanottavat kunnat eivät vastaanota hätätapauksia. Kuntapaikka pyritään löytämään mahdollisimman nopeasti. 

Maahanmuuttovirasto toimittaa ELY-keskukselle nimettömät tiedot pakolaisista. Näiden tietojen pohjalta ELY-keskus tekee kunnalle esityksen pakolaisten sijoittamisesta kuntaan. Saatujen tietojen perusteella kunta voi arvioida mahdollisuuden vastaanottoon ja palveluiden järjestämiseen. Hätätapaukset saattavat tarvita erityistä tukea ja palveluita. 

Kun kuntapaikka varmistuu, Maahanmuuttovirasto ja ELY-keskus toimittavat kunnalle lisätietoja henkilöistä. Monialainen yhteistyö ja ennakoiva palvelutarpeen arviointi auttavat vastaanotossa ja maahantulon alkuvaiheessa. 

Lisätietoa: 
Kuntapaikat ja kuntiin osoittaminen
Vastaanoton suunnittelu