Hyppää sisältöön

Kumppanina kotoutumisessa -hanke (ESR+)

Kumppanina kotoutumisessa on Uudenmaan ELY-keskuksen valtakunnallinen koordinaatiohanke, joka koordinoi Euroopan sosiaalirahaston uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Maahanmuuttaneiden toimiva arki -kokonaisuutta. 

Maahanmuuttaneiden toimiva arki -kokonaisuuden tavoitteena on poistaa osallistumisen esteitä ja saada maahanmuuttajien potentiaali paremmin käyttöön esimerkiksi työmarkkinoilla, vahvistaa koulutusjärjestelmän kykyä vastata maahanmuuttajaväestön tarpeisiin sekä edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Kumppanina kotoutumisessa -hankkeen tehtävänä on tukea kokonaisuuteen kuuluvien pilottihankkeiden työtä ja vahvistaa niiden vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Kehittämistyötä kokonaisuudessa tehdään työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella kumppanuusperiaatteella. 

Lisätietoja:
Lue lisää hankkeesta Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilta