Hyppää sisältöön

Maahanmuutto Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Maahanmuutto Varsinais-Suomeen on kasvanut melko tasaisesti 1990-luvulta. Maahanmuutto on keskittynyt Turkuun ja Turun seudulle sekä Saloon. Viime vuosien aikana maahanmuutto on lisääntynyt myös Vakka-Suomessa, jonne on syntynyt paljon uusia työpaikkoja. 

Varsinais-Suomeen muutetaan ulkomailta perhesyiden, työn, opiskelun ja humanitääristen syiden vuoksi. Alueella on suuria kansainvälisiä työnantajia, joista suurimpia ovat telakka Turussa ja autotehdas Uudessakaupungissa. Varsinais-Suomessa on tarjolla myös runsaasti maaseudun kausitöitä, joihin tulee työvoimaa ulkomailta. Alueen kahdessa yliopistossa ja kahdessa ammattikorkeakoulussa on myös englanninkielisiä koulutusohjelmia, joihin hakeutuu opiskelijoita ulkomailta. Turussa ja Salossa on vastaanottokeskukset. Turussa toimii myös perheryhmäkoti, jossa asuu alaikäisiä, ilman huoltajaa maahan tulleita nuoria, jotka ovat saanet turvapaikan.

Myös Satakunnassa maahanmuutto on kasvanut 1990-luvun alusta lähtien ja varsinkin viime vuosina. Satakunnassa maahanmuutto on keskittynyt Poriin. 

Satakuntaan muutetaan perhesyistä, töihin, opiskelemaan tai kansainvälisen suojelun perusteella. Alueella on kansainvälisiä yrityksiä ja korkeakoulut tarjoavat myös englanninkielisiä koulutusohjelmia. Porissa toimii Suomen Punaisen Ristin (SPR) vastaanottokeskus.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa järjestetään aktiivista kotoutumista edistävää toimintaa

Varsinais-Suomessa ja etenkin Turussa eri järjestöillä on monipuolista kotoutumista edistävää toimintaa. Maahanmuuttajayhdistyksiä ja monikulttuurisia yhdistyksiä on kymmeniä, esimerkiksi Sondip – Varsinais Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto, Yhdessä yhdistys ry, DaisyLadies ry ja SateenkaariKoto ry. Lisäksi Varsinais-Suomen SPR:n piiri on tehnyt alueella jo pitkään monikulttuurista työtä ja Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) toimii erityisesti lapsiperheiden ja äitien kotoutumisen tukena.

Varsinais-Suomessa on kotoutumisen peruspalveluiden ja kotoutumiskoulutusten lisäksi käynnissä useita eri organisaatioiden hallinnoimia hankkeita maahanmuuttaneiden kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi. Vuonna 2019 Turkuun perustettiin osaamiskeskus, joka toimii nimellä Maahanmuuttajien osaamispiste. Sieltä Turussa asuvat maahanmuuttaneet saavat tukea työnhakuun, opiskeluun ja suomen kielen oppimiseen. Turun kaupungin Infotori on matalan kynnyksen neuvontapiste. Se tarjoaa omakielistä neuvontaa ja opastusta 12 eri kielellä. Turun kaupungilla on myös monikulttuurisuusneuvosto, joka edistää ja seuraa kotoutumista, osallistuu kaupungin palveluiden suunnitteluun ja vahvistaa monikulttuurista osaamista. 

Satakunnassa toimii Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry, joka ylläpitää Porissa kansainvälistä kohtaamispaikkaa, järjestää muun muassa kerhoja ja kielikursseja, tukee kotoutumista ja työllistymistä. Yhdistyksessä on mukana monia maahanmuuttajayhteisöjä sekä kantasuomalaisia. Toiminta on monipuolista ja eri-ikäisille suunnattua. 

Satakunnan SPR:n piiri on tehnyt alueella pitkään monikulttuurista työtä ja MLL toimii erityisesti lapsiperheiden ja äitien kotoutumisen tukena. Kotoutumisen peruspalveluiden ja kotoutumiskoulutusten lisäksi Satakunnassa toimii myös useita maahanmuuttaneiden työllisyyttä ja kotoutumista tukevia hankkeita.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan kotouttamisohjelmat

Varsinais-Suomi

Satakunta

Lue lisää:
Kunnan kotouttamisohjelma
Kunnan tehtävät 
Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle: Tausta-aineistot
Maahanmuuttajien osaamiskeskus Turussa 
Turun kaupungin monikulttuurisuusneuvosto 
Satakunnan monikulttuurisuusyhdistys