Hyppää sisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet Integration 2024 -tapahtumassa

Näillä periaatteilla Integration 2024 -järjestäjät ja osallistujat sitoutuvat luomaan ja ylläpitämään tapahtuman turvallisena ja kunnioittavana tilana. Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikki tapahtumassa mukana olevat kokevat, että he voivat osallistua tapahtumaan niin, että he tuntevat olonsa turvalliseksi, kunnioitetuksi ja arvostetuksi. Periaatteet koskevat tapahtuman fyysisiä ja verkossa olevia tiloja. Lue periaatteet ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään ennen tapahtumaan osallistumista.

Integration 2024 -tapahtuman aikana: 

  • Tunnista oma sosiaalinen asemasi suhteessa siihen, mistä keskustellaan. Tiedosta, että teoillasi on vaikutuksia toisiin.
  • Kunnioita ihmisten henkilökohtaisia, fyysisiä ja henkisiä rajoja. Älä kosketa ketään ilman toisen ilmaistua suostumusta tai kysy tungettelevia, henkilökohtaisia kysymyksiä.
  • Tiedosta oletukset, joita saatat tehdä muun muassa toisen ihmisen kansallisuudesta, rodusta, etnisyydestä, kulttuurista, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, terveydentilasta, yhteiskuntaluokasta, historiasta ja vältä toimimasta olettamien pohjalta. Älä toista kielenkäytössäsi tai toiminnassasi stereotypioita, jotka pohjautuvat oletuksiin.
  • Kunnioita muita osallistujia ja ole tietoinen siitä, kuinka otat ja käytät tilaa. Jos olet jo pitänyt useita puheenvuoroja, varmista että annat myös toisille mahdollisuuden osallistua. Älä estä ketään näkemästä tai kuulemasta esityksiä. 
  • Voit kuvata tapahtumasta yleisiä tunnelmakuvia. Jos otat kuvia tai videoita, joissa on yksittäisiä ihmisiä tai kuvaat esimerkiksi työpajoissa, kysy kuvattavilta lupa. Älä jaa kuvia tai videoita tai käytä niitä viestintätarkoituksiin ilman niissä näkyvien ihmisten lupaa. Älä taltioi kokonaisia tapahtuman osioita. 
  • Voit antaa rakentavaa palautetta sopimattomasta käytöksestä ja/tai kielestä. Ole avoin saamallesi rakentavalle palautteelle.
  • Jos kuulet, näet tai koet tilanteen, jossa rikotaan turvallisemman tilan periaatteita, ota yhteyttä nimettyyn häirintäyhdyshenkilöön. Heidät tunnistat keltaisesta nimikyltistä. 

Integration 2024 -tapahtumassa ei sallita syrjintää tai häirintää. Tuomitsemme kaikenlaisen ihonväriin, etnisyyteen, uskontoon, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, vammaan, ikään ja painoon tai muihin yksilön tai ryhmien ominaisuuksiin perustuvan syrjinnän. Tietämättömyyttä tai huumoria ei voi käyttää syynä epäasialliselle käytökselle.

Turvallisuus on yhteistyötä 

Muiden turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa se, mitä sanot ja teet. Jokaisella on vastuu tehdä tapahtumasta turvallisempi. Odotamme, että jokainen osallistuja sanoutuu irti syrjivistä käytännöistä ja puuttuu tilanteisiin, joissa todistaa epäasiallista toimintaa tai kielenkäyttöä.
 
Ole tietoinen omasta roolistasi ja siitä, millaisia positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia käytökselläsi ja esimerkiksi tavoillasi osallistua keskusteluun voi olla muihin osallistujiin. Ota huomioon myös se, että keskustelut syrjinnästä, syrjäyttämisestä, syrjäytymisestä ja epäinhimillisestä kohtelusta vaikuttavat ihmisiin eri tavoin ja koskettavat osallistujia eri tasoilla. 

Häirintäyhdyshenkilöt auttavat

Kun opimme pois vahingollisesta toiminnasta, saatamme tehdä virheitä. Muutosta ei tarvitse kuitenkaan tehdä yksin, vaan tapahtuman muut osallistujat ja häirintäyhdyshenkilöt ovat tässä apunamme.

Jos koet tai huomaat Integration 2024 -tapahtumassa syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä, ota yhteyttä nimettyyn häirintäyhdyshenkilöön. Tunnistat häirintäyhdyshenkilön keltaisesta nimikyltistä. Häirintäyhdyshenkilöt on koulutettu arvioimaan tilanne ja toimimaan sen mukaisesti.

Turvallisemman tilan periaatteet on laatinut alun perin Anti-Racist Forum Uudenmaan ELY-keskuksen ja Integration 2022 -tapahtuman käyttöön. Periaatteita on päivitetty Integration 2024 -tapahtumaa varten.