Hyppää sisältöön

TE-toimiston palvelut

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) vastaa työnhakijana olevien maahanmuuttaneiden työllistymisestä ja kotoutumista tukevista työvoima- ja yrityspalveluista. TE-toimisto myös huolehtii palvelujen soveltumisesta maahanmuuttaneille.

TE-toimisto vastaa työnhakijoiksi rekisteröityneiden asiakkaidensa

 • alkukartoitusten tekemisestä,
 • kotoutumissuunnitelmien tekemisestä,
 • kotoutumiskoulutukseen ohjaamisesta.

Erityisten kotoutumista edistävien toimien lisäksi maahanmuuttaneet voivat hyödyntää kaikkia TE-toimiston henkilöasiakkaalle tarkoitettuja palveluja.

TE-toimisto tarjoaa erilaisia palveluja:

 • Työnvälitys
 • Tieto- ja neuvontapalvelut
 • Asiantuntija-arvioinnit:
  • osaamis- ja ammattitaitokartoitus
  • työkyvyn arviointi
  • yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi
  • alkukartoitus maahanmuuttaneelle
  • muu asiantuntija-arviointi
 • Ammatinvalinta- ja uraohjaus
 • Valmennus:
  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • työhönvalmennus
 • Kokeilu:
  • koulutuskokeilu
  • työkokeilu
 • Työvoimakoulutus:
  • ammatillinen työvoimakoulutus
  • kotoutumiskoulutus
 • Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu
 • Palkkatuki
 • Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut:
  • starttiraha
  • yritystoiminnan kehittämispalvelut.

TE-toimisto palvelee maahanmuuttaneita kaikilla palvelulinjoilla

TE-toimiston palvelumalli perustuu työnhakijan yksilöllisen tilanteen kartoittamiseen ja sen mukaisen palvelun tarjoamiseen. TE-toimistot ovat organisoituneet erilaisin tavoin. Osa toimistoista tarjoaa muun muassa vahvasti toimialakohtaista palvelua eri alojen työnantajille ja työnhakijoille. Kaikki toimistot palvelevat maahanmuuttaneita asiakkaita työnhaun eri vaiheissa.

Työnhakijoiden palvelutarvetta tarkastellaan TE-toimistoissa yleensä seuraavasti: 

 • Asiakas tarvitsee työnvälitys- ja yrityspalveluja: Ensisijainen vaihtoehto on työllistyminen avoimille työmarkkinoille.
 • Asiakas tarvitsee osaamisen vahvistamista: Työntekijä tarvitsee ammattitaidon tai ammatillisen osaamisen lisäämistä, suunnittelee ammatin tai alan vaihtoa tai tarvitsee tukea tavoitteittensa ja vaihtoehtojensa selvittämiseen.
 • Asiakas tarvitsee laajempaa tukea: Työnhakijan työllistymisen arvioidaan edellyttävän työllistymisen esteiden perusteellista selvittämistä ja yleisten työmarkkinavalmiuksien parantamista. 

Maahanmuuttaneen asiakkaan ohjaamista tarkastellaan TE-palvelujen asiakkuuslinjauksissa ja TE-palvelustrategiassa.

Lisätietoa:
Alkukartoitus
Kotoutumissuunnitelma
Kotoutumiskoulutus
Tietoa maahanmuuttaneille työmarkkinatori.fi-palvelussa 
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) soveltamisesta työ- ja elinkeinotoimistoissa
TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset
TE-toimiston palvelut henkilöasiakkaille