Hyppää sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia kotoutumislain kokonaisuudistuksesta (KOTO24)

Tältä sivulta löydät usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia kotoutumislain kokonaisuudistuksesta (KOTO24). Uudistettu laki kotoutumisen edistämisestä (jatkossa kotoutumislaki, 681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 samanaikaisesti työvoimapalvelujen uudistuksen (TE24, laki työvoimapalveluiden järjestämisestä 380/2023) kanssa. Uusi kotoutumislaki kumoaa tällä hetkellä voimassa olevan saman nimisen lain (1386/2010).

Kunnilla on TE24- ja KOTO24 -uudistusten myötä kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä. Kunta vastaa jatkossa sekä työnhakijana olevien että työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä. Työvoimaviranomainen järjestää työnhakijana olevien maahanmuuttajien palvelut työllisyysalueella. Tämä koskee myös työnhakijana olevia kotoutuja-asiakkaita. Kunta voi päättää, mikä hallinnonala vastaa työvoiman ulkopuolella olevien kotoutumisen edistämisestä, ja toteuttaako kunta palveluita yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Tällä sivulla työvoimaviranomaisella tarkoitetaan sitä kunnan tai kuntayhtymän viranomaista, joka vastaa työvoimapalveluiden järjestämisestä sekä työllisyysaluetta, jolle on siirretty työvoimapalveluista annetun lain mukaisia viranomaistehtäviä.

Ota huomioon, että tämän sivun sisältö koskee 1.1.2025 voimaan tulevaa kotoutumislakia. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on kotoutumisen edistämiseen liittyviä kirjauksia, joiden pohjalta esitetään muutoksia kotoutumislakiin. Hallituksen esityksistä ja niihin sisältyvistä muutosehdotuksista viestitään erikseen. Sivua päivitetään, kun mahdolliset muutokset kotoutumislakiin on hyväksytty. 

Perustiedot kokonaisuudistuksesta

Kotoutumista edistävät palvelut ja niiden järjestäminen

Pakolaisten kuntiin ohjaaminen ja alaikäisenä ilman huoltajaa tulleet

Kotoutumisen edistämisen suunnittelu, kehittäminen ja seuranta

Rahoitus ja valtion korvaukset kunnille ja hyvinvointialueille

Tuki toimeenpanoon