Hyppää sisältöön

Paperittomiin ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin liittyvät hankkeet

Epävarma elämä: Epävirallinen maahanmuutto ja prekaari työ Suomessa (INSECURE)

Hankkeen kesto: 1.1.2015–31.12.2018

Projektissa tutkitaan, kuinka siirtolaiset rakentavat elämäänsä turvattomuuden ja prekaarien työsuhteiden ja asumisolojen ympäristössä. Hanke analysoi epävirallisen maahanmuuton turvallistamista viranomaisdiskursseissa Suomessa. Projekti tuottaa soveltamiskelpoista empiiristä tietoa epäviralliseen maahanmuuttoon liittyvän päätöksenteon tueksi.

Lisätietoa INSECURE-hankkeesta 

Paperittomat

Hankkeen kesto: 2012-2017

Hankkeessa neuvotaan paperittomia ja heitä kohtaavia ihmisiä oikeudellisissa kysymyksissä sekä tiedotetaan paperittomien oikeuksista. Hankkeessa kerätään tietoa paperittomien tilanteesta Suomessa ja edistetään paperittomien ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.

Lisätietoa hankkeesta 

Palautusten valvonnan kehittäminen

Hankkeen kesto: 1.7.2015–30.6.2018

Hankkeessa kehitetään vuonna 2014 aloitettua palautusten valvontaa. Kehittämistyöllä Suomeen vakiinnutetaan EU-direktiivin ja kansallisen lainsäädäntömme velvoittama maasta poistamisen ulkopuolinen ja riippumaton valvontajärjestelmä, joka vahvistaa kolmansien maiden kansalaisten oikeusturvaa palautustilanteissa. Hanketta toteuttaa Maahanmuuttovirasto.

Turvattomat

Hankkeen kesto: 1.7.2017–30.6.2018

Hanke tarjoaa turvapaikkapäätöksen ja vastaanottopalveluiden päättymisen jälkeen Suomeen maahan jääneille henkilöille psykososiaalista tukea, neuvontaa, palveluohjausta, päiväkeskustoimintaa ja tietoa vapaaehtoisesta paluusta.