Hyppää sisältöön

Mitä kannattaa ottaa huomioon kotoutumiskielen valinnassa?

Mitä kannattaa ottaa huomioon kotoutumiskielen valinnassa ja silloin, kun asiakaspalvelija on ohjaamassa asiakasta kotoutumiskielen valinnassa? Seuraavat tiedot voivat olla avuksi ensimmäisen kotoutumiskielen valinnassa:

  • Maantieteellinen alue: Kielivalinnassa kannattaa miettiä sitä, millä alueella kotoutuja haluaa asua. Suomessa on 33 kaksikielistä kuntaa, joista enemmistö sijaitsee Pohjanmaalla ja Etelä- Suomessa. Vaikka ruotsin kieli näkyy vahvemmin Pohjanmaalla, ruotsia äidinkielenään puhuvia asuu eniten Helsingissä (36 500 henkilöä). Ruotsin kieltä voi käyttää kaksikielisissä kunnissa valtion ja kunnan viranomaisten kanssa. Vahvasti kaksikielisissä kunnissa on mahdollista elää pelkästään ruotsin kielellä.
  • Perhe: Jos puoliso / lapset / sukulaiset puhuvat ruotsia, voi olla luontevampaa opiskella ensin ruotsia. Näin tuetaan sosiaalista osallisuutta ja lähiyhteiskuntaan kotoutumista.
  • Työelämä ja ammatti: Kokonaan ruotsinkieliset työpaikat ovat harvinaisia Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, mutta tietyillä aloilla on mahdollista työskennellä ruotsin kielellä myös vähemmän vahvoilla ruotsinkielisillä alueilla. Näitä aloja ovat mm. päivähoito ja koulu, vanhustyö tai tutkimus. Suomen kielen perusteet tarvitaan kuitenkin valtaosassa työpaikoista.
  • Aikaisempi kieliosaaminen: Pohjoismainen liikkuvuus on suurta. Jos henkilöllä on aikaisempaa ruotsin kielen osaamista, voi olla syytä jatkaa samalla kielellä, jotta kotoutumisprosessi on nopeampi, ja henkilö pääsee nopeammin osalliseksi yhteiskuntaan.
  • Indoeurooppalainen kieli: Ruotsi koetaan monesti helpommaksi kieleksi oppia suomen kieleen verrattuna. On kuitenkin hyvin yksilöllistä, kuinka nopeasti kieltä opitaan. Indoeurooppalaisena kielenä ruotsi on lähellä englantia ja saksaa, jolloin se voi olla helpompi kieli oppia henkilölle, joka jo osaa indoeurooppalaisia kieliä entuudestaan.

Ruotsinkielisen kotoutumisen sisältöjä on tuotettu kotoutuminen.fi-sivustolle osittain yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

Lisätietoa:
Kaksikieliset kunnat
Ruotsinkieliset päiväkodit ja koulut  
Ruotsinkieliset opinnot (Voit rajata hakua valitsemalla opetuskieleksi ruotsin)
Katsaus ruotsinkieliseen kotoutumiseen: Mika Helander, Kan vi stå till tjänst? 
Paikallisia tiedotuskeskuksia:

Kuntaliiton Integration på svenska -hankkeen loppuraportti (ruotsiksi)
Integration på svenska -hankkeen arviointi (ruotsiksi) 
Ruotsi kotoutumiskielenä -esite