Hyppää sisältöön

Uutiset

Kumppanuusalusta – kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoiden yhteistyötila avautuu tänään!
2.12.2021 | Uutinen
Kumppanuusalusta on vuorovaikutteinen, digitaalinen ja yhteisöllinen yhteistyötila kotoutumisen, maahanmuuton ja pakolaisten vastaanoton toimijoille, asiantuntijoille, sidosryhmille ja verkostoille. Alusta avautuu käyttäjille torstaina 2.12.2021 beta-versiona. Rekisteröidy alustalle ja tule mukaan Kumppanuusalusta-yhteisöön!
Policy Brief avaa maahanmuuton vaikutuksia paikallisten työllisyyteen ja palkkoihin
30.11.2021 | Uutinen
Tutkimuskirjallisuuden perusteella maahanmuutolla voi olla pieniä positiivisia vaikutuksia paikallisväestön työmarkkinatulemiin. Vaikutukset voivat kuitenkin olla negatiivisia niille, jotka kilpailevat maahanmuuttaneiden kanssa samoista työtehtävistä. Aihetta käsitellään kotoutumisen osaamiskeskuksen Policy Brief -artikkelisarjan kolmannessa osassa, jonka on kirjottanut tutkijatohtori Isa Kuosmanen.
MIELI ry:n kysely selvittää, miten moni- ja vieraskieliset henkilöt saavat tietoa mielenterveydestä ja mielenterveyspalveluista
29.11.2021 | Uutinen
MIELI ry pyrkii edistämään tietoa mielenterveydestä ja mielenterveyspalveluista muuta kieltä kuin suomea puhuvien henkilöiden parissa. Järjestö on avannut kyselyn, jossa kartoitetaan, mistä ja miten mielenterveyteen liittyvää tietoa tällä hetkellä saadaan ja millaisia kokemuksia vieraskielisistä mielenterveyspalveluista Suomessa on.
Hae TEM:n järjestöavustusta 20.12.2021 mennessä
29.11.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) jakaa vuodelle 2022 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka avulla tehostetaan kolmannen sektorin kotoutumista tukevaa toimintaa. Vuoden 2022 hankehaussa rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on tukea perheellisten maahanmuuttaneiden kotoutumista. Haku on avoinna 29.11.–20.12.2021.
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski lokakuussa, mutta alueelliset erot ovat suuria
23.11.2021 | Uutinen
Marraskuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut vuoden 2020 lokakuuhun verrattuna -6%. Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut merkittävästi Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Ahvenanmaalla, Lapsissa ja Pirkanmaalla, kun taas joillakin alueilla työttömien työnhakijoiden määrät ovat nousseet.
Vuoden 2022 pakolaiskiintiötä esitetään korotettavaksi 1 500 henkilöön
18.11.2021 | Uutinen
Hallitus esittää eduskunnalle vuoden 2022 pakolaiskiintiötä nostettavaksi 1 500 henkilöön Afganistanin tilanteen vuoksi.
Vieras- ja monikielisille henkilöille järjestetään poliisiammattikorkeakouluun valmentavaa koulutusta
16.11.2021 | Uutinen
Helsingissä järjestetään vuoden 2022 alussa vieras- ja monikielisille henkilöille suunnattua työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on, että opiskelija saa Poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeissa vaadittavan osaamisen ja läpäisee pääsykokeen. Koulutuksen avulla pyritään edistämään hakijoiden moninaisuutta ja vastaamaan vieraskielisten poliisien tarpeeseen.
Tutkimus kannustaa Suomea pohtimaan täydentäviä maahantulon väyliä
16.11.2021 | Uutinen
Nykyisen lainsäädännön mukaan kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat henkilöt voivat saada suojelua Suomesta saapumalla Suomeen turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina. Valtioneuvoston teettämässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia täydentäviä maahanmuuton väyliä eri maissa on kansainvälistä suojelua tarvitseville henkilöille. Tutkimuksen mukaan laillisen maahantulon mahdollistamiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja.
Etnon vaaliklinikoilla välitetään tietoa vuoden 2022 aluevaaleista
15.11.2021 | Uutinen
Suomessa järjestetään aluevaalit tammikuussa 2022. Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno) järjestää ennen aluevaaleja vaaliklinikoita, joissa keskustellaan vaalien tarkoituksesta, hyvinvointialueiden tehtävistä, maahanmuuttaneiden osallisuudesta ja vaalihäirinnästä. Oikeusministeriö on tuottanut vaaleista tietoa myös eri kielillä.
Otamme käyttöön evästekyselyn kotoutuminen.fi:ssä
11.11.2021 | Uutinen
Kotoutuminen.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä ja liitännäisiä, jotka parantavat käyttökokemusta. Osa on välttämättömiä palvelun toiminnan kannalta, ja ne aktivoidaan automaattisesti. Otamme käyttöön evästekyselyn viikolla 46. Jos kävijä on hyväksynyt evästeiden käytön, palvelun kävijäseuranta kerää palvelun käytöstä yleisiä tilastotietoja, joita hyödynnetään verkkopalvelun kehittämisessä ja laadunvalvonnassa. 
TEM rahoittaa Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanketta
10.11.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitetään, miten Suomeen saadaan lisää kansainvälisiä osaajia. Kansainvälisten osaajien Suomi -hanketta toteuttaa yleishyödyllinen tutkimuslaitos E2-tutkimus ja mukana on iso joukko yhteistyökumppaneita.
Käsitteet edistämässä yhdenvertaisuutta – kotoutumisen osaamiskeskus järjestää info- ja keskustelutilaisuuksia kotoutumisen sanastosta marraskuussa
10.11.2021 | Uutinen
Oletko kiinnostunut kotoutumiseen, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvistä käsitteistä ja niiden käytöstä? Tervetuloa kotoutumisen osaamiskeskuksen järjestämiin info- ja keskustelutilaisuuksiin marraskuussa! Kotoutumistoimijoille ja viestinnän ammattilaisille järjestettävien suomenkielisten tilaisuuksien lisäksi järjestämme keskustelutilaisuudet arabiaa ja venäjää puhuville henkilöille.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen uusi toimenpideohjelma vahvistaa maahanmuuttaneiden oppilaiden perustaitoja
9.11.2021 | Uutinen
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus käynnistävät toimenpideohjelman, joka pyrkii vahvistamaan maahanmuuttaneiden oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia. Ohjelma kestää vuodesta 2022 vuoteen 2026, ja se on suunnattu erityisesti vuosiluokilla 7-9 oleville oppilaille.
TEM valmistelee oleskeluvan saaneiden, ilman huoltajaa tulleiden nuorten palveluiden uudistamista
4.11.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä alkaa valmistella oleskeluluvan saaneiden, alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden nuorten ja lasten palveluiden järjestämisen uudistamista. Tavoitteena on turvata näille nuorille yhdenvertaiset palvelut muiden erityistä tukea tarvitsevien ryhmien tapaan. 
Opetushallitus pyytää lausuntoja kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteista
4.11.2021 | Uutinen
Opetushallitus on avannut lausuntokierroksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusteista. Uudistettavilla opetussuunnitelman perusteilla vahvistetaan kotoutumiskoulutuksen kieli- ja viestintäosaamisen ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen sisältöjen synergiaa, opiskelijoiden ohjausta sekä opiskelijoiden yksilöllisten lähtökohtien ja tavoitteiden huomioimista.
Moniheli ry, Sininauhasäätiö ja VVA ry julkaisivat raportin ulkomaalaistaustan vaikutuksesta vuokralaisen valintaan
2.11.2021 | Uutinen
Moniheli ry, Sininauhasäätiö ja VVA ry yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssa kysyivät yksityisiltä vuokranantajilta, mitkä tekijät vaikuttavat vuokralaisen valintaan ja millainen merkitys asunnon hakijan ulkomaalaistaustalla on vuokralaisen valinnassa. Kyselyyn vastasi 364 vuokranantajaa. Raportti julkaistiin 1.11.2021.
Kototeko 2021 -tunnustus on myönnetty International Working Women of Finland -yhteisölle
1.11.2021 | Uutinen
Kototeko 2021 -tunnustuksen myönsi Suomen pakolaisapu virtuaalisessa Kotogaalassa viime viikolla. International Working Women of Finland (IWWOF) on maahanmuuttaneiden naisten työllisyyttä, kotoutumista ja voimaantumista edistävä maahanmuuttaneiden ja suomalaisten naisten perustama yhteisö.
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä väheni syyskuussa hieman aiempaa nopeammin
26.10.2021 | Uutinen
Lokakuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työhakijoiden määrä oli syyskuussa -7% pienempi kuin elokuussa. Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvien määrä on hiukan kasvanut, joten työttömyyden väheneminen ei välttämättä ole kasvattanut työllisyyttä vastaavassa suhteessa.
Kotoutuminen.fi:ssä on lista monikielisistä materiaaleista kotoutumisen tueksi
18.10.2021 | Uutinen
Kotoutumisentukena.fi ja kotoutumisen osaamiskeskus ovat päivittäneet listan, joka kokoaa yhteen monikielisiä suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä materiaaleja. Lista löytyy kotoutuminen.fi-verkkopalvelusta ja sen on tarkoitus tukea kotoutumista ja kotoutumista edistävien toimijoiden työtä.
EMN Luxemburg julkaisi uuden turvapaikkaprosessia koskevan raportin
18.10.2021 | Uutinen
EMN Luxemburgin julkaisema uusi raportti käsittelee haavoittuvan aseman havaitsemista kansainvälisessä suojamenettelyssä.
Kaikki uutiset