Hyppää sisältöön

Uutiset

Kysely arabian-, darin-, somalin- ja soraninkielisille miehille käynnistyy
27.11.2023 | Uutinen
Uudenmaan ELY -keskuksen valtakunnallinen Kumppanina kotoutumisessa -hanke toteuttaa sähköisen kyselyn arabian-, darin-, soranin-, ja somalinkielisille, aikuisena Suomeen muuttaneille miehille. Kyselyllä kerätään tietoa selvitykseen, jonka tarkoituksena on tarkastella maahanmuuttaneiden miesten näkemyksiä ja kokemuksia elämästä Suomessa. 
Hallitus on sulkenut lisää rajanylityspaikkoja
27.11.2023 | Uutinen
Valtioneuvosto on päättänyt sulkea myös Kuusamon, Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikat itärajalla perjantaina 24.11.2023 klo 00.00 alkaen. Päätös on voimassa 23.12.2023 asti.
Työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton Talent Boost -ohjelma jatkuu uudistettuna
22.11.2023 | Uutinen
Ministerityöryhmä hyväksyi uudistetun työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton Talent Boost -ohjelman vuosille 2023–2027 21.11.2023. Tavoitteena on, että Suomi saa tarpeisiin sopivaa osaamista sekä vahvistuksia talouskasvuun, työllisyyteen ja innovaatiotoimintaan.
Kunnat ja hyvinvointialueet ovat panostaneet yhteistyöhön, mutta kokevat vastuut ja yhteistyökäytännöt kotoutumisen edistämisessä edelleen osittain epäselviksi
21.11.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman (AMIF) toteuttaman kyselyn mukaan kunnissa ja hyvinvointialueilla koetaan, että kotoutumisen edistämiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyvässä vastuunjaossa ja yhteistyökäytännöissä on edelleen epäselvyyksiä. Vastaajien mukaan yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen sekä muiden toimijoiden välillä on kuitenkin tiivistä ja palveluita on kehitetty aktiivisesti.
Lomautettujen määrä jatkaa kasvuaan, huippu odotettavissa alkuvuodesta 2024
21.11.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli lokakuussa 36 894, mikä on 14 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Työttömyyttä kasvattaa tällä hetkellä etenkin lomautusten määrän kasvu.
Hallitus päätti sulkea Kaakkois-Suomen rajanylityspaikat 18.11.
20.11.2023 | Uutinen
Valtioneuvosto on päättänyt sulkea osan Suomen itärajasta. Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat suljettiin 18.11.2023.
Syrjintä ja yksinäisyys vaikuttavat maahanmuuttaneiden hyvinvointiin
7.11.2023 | Uutinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen MoniSuomi-tutkimuksen mukaan Suomen maahanmuuttanut väestö voi keskimäärin hyvin. Kokemus osallisuudesta ja päivittäisen elämän turvallisuudesta koettiin kohtalaisen vahvaksi. Osa maahanmuuttaneista kokee kuitenkin yksinäisyyttä ja syrjintää.
Selvitys: kielitaito on olennainen tekijä tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymisessä
1.11.2023 | Uutinen
Tuoreen selvityksen mukaan tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset on otettu hyvin vastaan Suomessa. Keskeistä työllistymisessä on kielitaidon merkitys.
Tietokortti avaa kotoutumista edistävät palvelut lukuina 
31.10.2023 | Uutinen
Monelleko maahanmuuttaneelle tehtiin kotoutumissuunnitelma viime vuonna? Millä kielillä perustietoa Suomesta välitetään vasta muuttaneille? Mitkä ovat työvoimakoulutuksena toteutetun kotoutumiskoulutuksen asiakaskohtaiset keskimääräiset kustannukset vuodessa? 
Kumppanina kotoutumisessa -hanke toteuttaa sähköisen kyselyn aikuisena Suomeen muuttaneille miehille
30.10.2023 | Uutinen
Kumppanina kotoutumisessa -hanke kerää tietoa selvitykseen, jonka tarkoituksena on tarkastella maahan muuttaneiden miesten näkemyksiä ja kokemuksia elämästä Suomessa. Kysely toteutetaan neljällä kielellä: arabiaksi, dariksi, kurdiksi (sorani) ja somaliksi.
Lomautusten määrä kasvaa myös ulkomaalaisten keskuudessa
26.10.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on noussut 15 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyyden kasvua selittävät esimerkiksi lomautukset ja rakennusalalla kasvanut työttömyys.
Kansainväliseen suojeluun vaikuttavat lakihankkeet ovat käynnistyneet sisäministeriössä
24.10.2023 | Uutinen
Sisäministeriö on asettanut kolme hanketta, joilla pyritään toteuttamaan hallitusohjelman mukaiset tiukennukset kansainväliseen suojeluun. Tarkoituksena on muuttaa kansainvälinen suojelu väliaikaiseksi ja mahdollistaa suojelun lakkaaminen, jos hakija on syyllistynyt rikokseen. Samalla otetaan käyttöön rajamenettely ja tehostetaan turvapaikkaprosessia. Muutokset koskevat ulkomaalaislakia.
Automaattinen päätöksenteko käyttöön opiskelijoiden oleskeluluvissa
23.10.2023 | Uutinen
Maahanmuuttovirasto on ottanut 19.10.2023 käyttöön automaattisen päätöksenteon opiskelijoiden oleskeluluvissa. Käyttöönotto koskee yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden ja kaikkien vaihto-opiskelijoiden oleskelulupahakemuksia.
Kansalaisuuslain uudistaminen on käynnistynyt sisäministeriössä kolmessa vaiheessa
16.10.2023
Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan Suomi tiukentaa kansalaistamisen ehtoja kuluvalla hallituskaudella. Hallitusohjelmakirjausten tavoitteena on tehdä muutoksia kansalaisuuslain asumisaikaa, nuhteettomuutta ja toimeentuloedellytystä koskevaan sääntelyyn. Tarkoituksena on ottaa käyttöön myös kansalaisuuskoe.
Kotoutumisen edistämiselle lisää määrärahoja hallituksen vuoden 2024 talousarviossa
12.10.2023 | Uutinen
Hallitus antoi eduskunnalle 9.10.2023 esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2024. Kotoutumisen ja kansainvälisen osaamisen määrärahoiksi ehdotetaan 389 miljoonaa euroa. Maahanmuuttohallinnolle esitetään noin 512 miljoonaa euroa.
EMN: Turvapaikanhakijoiden työllistymistä tukevia toimia on vain vähän, vaikka heillä on oikeus työntekoon
9.10.2023 | Uutinen
Euroopan muuttoliikeverkosto EMN mukaan turvapaikanhakijoiden työllistymisen tukeminen on pääasiassa vastaanottokeskusten ja järjestöjen vastuulla. Turvapaikanhakijoiden integroituminen työmarkkinoille ei näyttäydy Suomessa prioriteettina.
Hae mukaan Integration 2024 -tapahtuman suunnitteluryhmiin
6.10.2023 | Uutinen
Integration 2024 -tapahtuman suunnittelu on käynnistynyt. Ensimmäisenä avataan haku tapahtuman suunnitteluryhmiin. Integration 2024:ssa ohjelmarakenne uudistuu, eikä tällä kertaa haeta teemakaistoille suunnitteluryhmiä ja kaistavastaavia, mutta tapahtumassa riittää tehtäviä monelle tekijälle. Integration 2024 järjestetään 14.–15.11.2024 Turun Logomossa.
Sisäministeriö valmistelee muutoksia ulkomaalaislain säilöönottoa ja maahantulokieltoa koskeviin säännöksiin
5.10.2023 | Uutinen
Sisäministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa tarkastellaan ulkomaalaislain säilöönottoa ja maahantulokieltoa koskevaa sääntelyä. Lakihankkeella toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia, joiden tavoitteena on tiukentaa Suomen turvapaikkapolitiikkaa.
Kotoutumislakia on muutettu, jotta kunnat voivat saada tietoja hyvinvointialueilta myös vuonna 2021 syntyneiden kustannusten korvausten hakemiseksi
3.10.2023 | Uutinen
Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia on muutettu siten, että kunnalla on oikeus saada hyvinvointialueelta välttämättömät tiedot henkilöstä, jolle tuotetusta palvelusta on aiheutunut kunnalle kotoutumislain nojalla korvattavia kustannuksia myös vuodelta 2021. Lakimuutos on tullut voimaan 3.10.2023. Kuntien tulee hakea vuonna 2021 syntyneiden kustannusten korvauksia vuoden 2023 loppuun mennessä.
Ukrainasta paenneiden tilapäinen suojelu jatkuu EU-maissa vuoteen 2025
3.10.2023 | Uutinen
Euroopan unionin maiden sisäministerit ovat 28.9.2023 järjestetyssä kokouksessa päättäneet jatkaa Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua EU-alueella. Aiemman päätöksen mukaisesti EU-maat olivat velvoitettuja antamaan tilapäistä suojelua Ukrainan pakolaisille 4.3.2024 saakka. Uuden päätöksen mukaisesti tilapäistä suojelua jatketaan vuoteen 2025 asti.
Kaikki uutiset