Hyppää sisältöön

Uutiset

Työ- ja elinkeinoministeriön kysely kartoitti pakolaisten vastaanoton ja kotoutumispalveluiden järjestämistä kunnissa 2023 alkaen
17.5.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke (AMIF) keräsivät kyselyn avulla tietoa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumispalveluiden järjestämisestä 1.1.2023 alkaen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Kyselyn perusteella kunnat ovat uudistuksiin valmistautumisessa eri tilanteissa.
Verkkokoulutus vahvistaa ammattilaisten valmiuksia tunnistaa kunniaan liittyvää väkivaltaa 
17.5.2022 | Uutinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maksuton verkkokoulutus on osa laajempaa Puutu väkivaltaan -verkkokoulua. Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus-, kasvatus- ja turvallisuusalan ammattilaiset ja opiskelijat. Tarkoituksena on vahvistaa ammattilaisten valmiuksia puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan ja tunnistaa sen eri muotoja. 
Euroopan unionin turvapaikkavirasto on julkaissut kyselyn Ukrainasta saapuville pakolaisille
13.5.2022 | Uutinen
Tell us your story -kyselyn tavoitteena on tuottaa päivittyvää tietoa viranomaistahoille. Kyselytulosten on tarkoitus edistää palveluiden kohdentamista ukrainalaisten pakolaisten tarpeisiin.
Tilapäistä suojelua saaneet tai hakevat henkilöt voivat saada Kelalta väliaikaista perustoimeentulotukea
11.5.2022 | Uutinen
Kela voi myöntää kiireellistä perustoimeentulotukea myös vastaanottojärjestelmän piirissä oleville henkilöille. Väliaikaisen menettelyn taustalla on Ukrainan sodan aiheuttama poikkeustilanne.
Maahanmuuttaneiden matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelujen vahvuuksista kootaan valtakunnalliset tunnuspiirteet
11.5.2022 | Uutinen
Maahanmuuttaneiden matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluilla on kunnasta riippuen erilaisia vahvuuksia. Nyt näiden vahvuuksien pohjalta pyritään tunnistamaan ja kehittämään palveluita yhdistävät valtakunnalliset tunnuspiirteet. Yhteisen piirteiden avulla ohjaus- ja neuvontapalvelut voivat kehittää toimintaansa ja vastata tulevaisuuden muutostarpeisiin. 
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimintaohjelman tukemaan pakolaisten kuntiin ohjaamista ja kotoutumista
4.5.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelman vuosille 2022–2027. Ohjelman avulla sujuvoitetaan kuntiin ohjaamista ja vahvistetaan kuntien edellytyksiä edistää pakolaisten kotoutumista. Toimintaohjelma jatkaa ja vakiinnuttaa työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeiden toimintaa.
Integration 2022 -tapahtuman näyttelypistehaku on käynnissä
4.5.2022 | Uutinen
Onko sinulla tai organisaatiollasi kotoutumisen tai pakolaisten vastaanoton hyvä käytäntö muille jaettavaksi? Vai haluatko kertoa kotoutumista edistävästä toiminnastasi mahdollisille kumppaneille? Osallistu Integration 2022 -tapahtumaan näytteilleasettajana. Integration 2022 järjestetään 7.–8.11.2022 Tampereella.
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski viidenneksellä edellisvuodesta
3.5.2022 | Uutinen
Maaliskuun työttömyysluvut näyttävät pääosin hyviltä myös ulkomaan kansalaisten osalta. Huhtikuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski viidenneksellä verrattuna maaliskuuhun 2021. 
Maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalvelu: ilmoita yhteystiedot kartalle
3.5.2022 | Uutinen
Kotoutumisen osaamiskeskus kerää kuntien maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden yhteystietoja. Julkaisemme koko Suomen ohjaus- ja neuvontapalveluiden tiedot kotoutuminen.fi:ssä google maps -kartalla. Koonnilla pyritään lisäämään vuorovaikutusta eri kotoutumista edistävien viranomaisten ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden välillä, kertomaan ohjaus- ja neuvontapalveluiden kielivalikoimasta sekä tuomaan näkyväksi Suomen ohjaus- ja neuvontapalveluiden verkosto.
Uusi laki kotoutumisen edistämisestä nopeuttaisi maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä − lausuntokierros alkaa
2.5.2022 | Uutinen
Lakiesityksen tavoitteena on myös edistää maahanmuuttajien osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä yhdenvertaisuutta ja vahvistaa hyviä väestösuhteita. Kotoutumista edistävät palvelut järjestettäisiin lausuntokierrokselle lähtevän lakiesityksen mukaan osana kunnan kotoutumisohjelmaa ja muita palveluita. 
Yle aloittaa ukrainankielisen uutispalvelun 
2.5.2022 | Uutinen
Yle alkaa julkaista uutisia ukrainaksi keskiviikkona 4.5. Ukrainankielinen uutispalvelu täydentää Ylen venäjän- ja englanninkielisiä uutispalveluita ja tarjoaa Ukrainasta pakeneville tietoa omalla äidinkielellä. 
Videot kertovat Ukrainasta pakeneville työllistymisestä ja työelämän pelisäännöistä
29.4.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on tuottanut kaksi videota, joilla pyritään tavoittamaan Ukrainasta paenneita, tilapäistä suojelua hakeneita. Videoiden tavoitteena on antaa sotaa pakeneville ruohonjuuritason tietoa työllistymisestä ja estää haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksikäyttöä. Videoita voi jakaa vapaasti.
Eduskunnan hallintovaliokunta on antanut mietinnön selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista
25.4.2022 | Uutinen
Eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö valtioneuvoston selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista on julkaistu 22.4.2022. Hallitus antoi selonteon eduskunnalle 17.6.2021.
Koronaviruksesta on julkaistu ohjeita swahilin ja tigrinjan kielillä
14.4.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke on julkaissut ohjeita koronaviruksesta swahilin ja tigrinjan kielillä. Materiaalit tarjoavat omakielisiä ohjeita virukselta suojautumiseen ja taudin hoitoon. Ohjeet on tuotettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) materiaalien pohjalta yhteistyössä laitoksen asiantuntijoiden kanssa.
Työelämän monimuotoisuusopas ja yritysvalmennukset tukevat työyhteisöjen monimuotoisuutta
13.4.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema työelämän monimuotoisuusohjelmaan kuuluva opas ja yrityksille suunnattu IMAGO-valmennuspalvelu tarjoavat työyhteisöille käytännön neuvoja monimuotoisten työpaikkojen rakentamiseen ja johtamiseen.
Ukrainasta paennut voi aloittaa työnteon heti, kun hän on hakenut tilapäistä suojelua
13.4.2022 | Uutinen
Kun Ukrainasta paennut on hakenut tilapäistä suojelua, hänellä on oikeus työntekoon heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Hänen ei tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä eikä oleskelulupakorttia, jotta hän voisi työskennellä. Todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää.
TEM kerää tietoa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumispalveluiden järjestämisestä kunnissa 1.1.2023 alkaen
8.4.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sylvia-hanke (AMIF) kokoavat lyhyellä kyselyllä tietoa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumispalveluiden järjestämisestä, resursoinnista ja asiakastietojärjestelmäratkaisuista kunnissa 1.1.2023 alkaen, kun sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Kysely on tarkoitettu kuntien maahanmuuton ja kotoutumisen yhdyshenkilöille. Kyselyyn voi vastata 26.4.2022 asti.
Tilapäistä suojelua saava voi aloittaa työt heti lupapäätöksen saatuaan – TEMin ohje neuvoo Ukrainasta pakenevia työllistymisessä
4.4.2022 | Uutinen
Tilapäistä suojelua saavilla on rajoittamaton oikeus tehdä työtä heti, kun he ovat saaneet päätöksen tilapäisestä suojelusta. Oleskelulupakorttia ei tarvitse enää odottaa. He voivat myös ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja saada työllistymistä tukevia palveluita heti päätöksen jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut Ukrainasta pakeneville ohjeen työnteosta ja TE-palveluista.
Sylvia-hankkeesta kunnille maksettavan laskennallisen korvauksen lisäosan hakuaika on alkanut
1.4.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeesta maksetaan kunnille taloudellisia tukia pakolaisten vastanottoon ja kotoutumisen edistämiseen. Laskennallisen korvauksen lisäosan hakuaika on 1.4.–15.6.2022. Tuki haetaan aluehallinnon asiointipalvelusta.
Työsuojeluviranomaisen opas ”Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa” on nyt julkaistu
31.3.2022 | Uutinen
Ulkomaalaisille työntekijöille suunnattu opas on julkaistu 14 eri kielellä. Oppaan tavoitteena on torjua työperäistä hyväksikäyttöä ja lisätä Suomeen tulevien ulkomaalaisten työntekijöiden tietoisuutta työsuhteen keskeisistä ehdoista ja työntekijän oikeuksista, kuten työajoista, palkoista ja lomista. Oppaasta hyötyvät myös vieraskieliset työnantajat.
Kaikki uutiset