Hyppää sisältöön

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta turvaa toimeentulon ja huolenpidon

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta turvaa kansainvälistä suojelua hakevan, tilapäistä suojelua saavan ja ihmiskaupan uhrin toimeentulon ja huolenpidon ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen. Samalla on otettava huomioon EU:n lainsäädäntö ja Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset.

Lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä sovelletaan kansainvälistä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan vastaanottoon sekä ihmiskaupan uhrin auttamiseen.

Vastaanottokeskus vastaa vastaanottopalveluista

Vastaanottopalvelujen järjestämisestä vastaa vastaanottokeskus, jonka asiakkaiksi kansainvälistä suojelua hakeva rekisteröityy tai tilapäistä suojelua saava rekisteröidään. Vastaanottokeskus vastaa myös niiden kansainvälistä suojelua hakevien palveluista, jotka ovat järjestäneet majoituksensa itse. 
Vastaanottopalveluihin kuuluvat

  • majoitus, 
  • vastaanotto- ja käyttöraha, 
  • sosiaalipalvelut, 
  • terveydenhuoltopalvelut, 
  • tulkki- ja käännöspalvelut sekä 
  • työ- ja opintotoiminta. 

Toiminta voi sisältää suomen tai ruotsin kielen opetusta ja muita opintoja, lastenhoitoa, kotitaloustöitä tai muita ylläpitotöitä.

Kansainvälistä suojelua saavien sujuva muutto vastaanottokeskuksista kuntaan edellyttää hyvää yhteistyötä vastaanottokeskuksen, kunnan ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) välillä.

Kotoutumislain soveltamisen kannalta vastaanottolain tunteminen ja soveltaminen on tärkeää etenkin ilman huoltajaa olevan lapsen edustamista koskevissa asioissa.

Lisätietoa:
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta