Hyppää sisältöön

Vastaanottoa suunnitteleva kunta järjestää pakolaisille tarvittavat palvelut

Kun pakolaiset ovat saaneet oleskeluluvan ja muuttaneet kuntaan, he ovat kuntalaisia ja oikeutettuja samoihin palveluihin kuin muutkin kuntalaiset. Kunnan ja hyvinvointialueen pitää huolehtia siitä, että niiden tarjoamat soveltuvat myös pakolaisille. 

Pakolaiset ovat joutuneet pakenemaan vainoa ja konflikteja. Pakolaiset saattavat tarvita tukea esimerkiksi traumojen käsittelyyn muiden kotoutumista tukevien palvelujen ohella. Pakolaiset ovat kuitenkin moninainen ryhmä: he saapuvat Suomeen erilaisista olosuhteista ja heillä on erilaisia tukitarpeita ja osaamista. 

Yhteistyö auttaa varautumaan palveluiden tarpeeseen ja tukee pakolaisten ohjausta palveluihin

Kunta vastaa kiintiöpakolaisten ja muiden kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä. Pakolaisilla on usein myös sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeita, joiden järjestämisestä vastaa hyvinvointialue. Pakolaisten vastaanotto edellyttääkin tiivistä monialaista yhteistyötä, mikä vähentää asioiden päällekkäistä hoitamista ja sujuvoittaa palveluita. Monialaisessa tiimissä tai toimintamallissa pystytään tarkastelemaan asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti. 

Kunnassa täytyy selvittää jokaisen pakolaisena kuntaan saapuneen yksilöllinen palvelutarve. Kunnan tulee tarvittaessa ohjata pakolainen matalalla kynnyksellä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen kuuleminen tukee varautumista ja yhteistyötä jo ennen henkilön saapumista kuntaan, jos henkilöllä on ilmeisiä sote-tarpeita. 

Keskeisiä toimijoita pakolaisten vastaanotossa ja kotoutumisen edistämisessä ovat esimerkiksi kunnan koulut, päivähoito, nuorisotoimi ja liikuntatoimi sekä työhallinto. Lisäksi tulkit, vertaistukihenkilöt ja monipuolista matalan kynnyksen toimintaa tarjoavat kolmannen sektorin toimijat ovat tärkeitä kotoutumisen alkuvaiheessa ja kuntaan tutustumisessa. Kunnassa ja hyvinvointialueella kannattaa tutustua kunnassa ja alueella toimiviin yhdistyksiin ja järjestöihin ja niiden palveluihin. Myös pakolaisten vastaanoton suunnittelu ja seuranta kannattaa toteuttaa monialaisessa yhteistyössä esimerkiksi osana kunnan kotouttamisohjelmaa sekä muita paikallisia ja alueellisia strategioita. 

Jotta pakolaiset pystytään ohjaamaan heidän tilanteeseensa sopivien palvelujen ja toiminnan pariin, pakolaisia kohtaavan ammattilaisen on tärkeä tuntea maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyviä prosesseja ja taustatekijöitä. Kunnan ja hyvinvointialueen onkin huolehdittava, että henkilöstöä on riittävästi ja henkilöstöllä on osaamista pakolaisuudesta ja kotoutumisen edistämiseen liittyvistä teemoista.

Lisätietoja:
Kuuleminen pakolaisten vastaanotossa