Hyppää sisältöön

Kiintiöpakolaisten valintaprosessi on monivaiheinen

Eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä Suomen pakolaiskiintiöstä. Tämän jälkeen sisäministeriö valmistelee yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön, Maahanmuuttoviraston ja suojelupoliisin kanssa esityksen pakolaiskiintiössä valittavien henkilöiden kansallisuuksista ja lähtömaista. Päätöksen pohjana on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n vuosittainen arvio pakolaisten uudelleensijoittamistarpeista maailmassa ja UNHCR:n Suomelle tekemä esitys kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. 

Pakolaiskiintiön alueellisesta kohdentamisesta päättää hallitus. Maahanmuuttovirasto vastaa kohdentamispäätöksen täytäntöönpanosta ja organisoi kiintiöpakolaisten valintaprosessin.

Pakolaisten valinta Suomen kiintiöön ja kuntaan saapuminen ovat monivaiheinen prosessi, joka voi kestää useita kuukausia. Pakolaisten saapuminen Suomeen saattaa viivästyä eri syistä. Tämä kannattaa ottaa huomioon kunnassa, kun kunta ja hyvinvointialue valmistautuvat vastaanottoon järjestämällä asuntoja ja palveluja. 

Ulkomaalaislaissa on määritelty edellytykset kiintiöpakolaisten valintaan

Ulkomaalaislain 92 § mukaan pakolaiskiintiössä voidaan valita henkilöitä 

  • jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa kotimaahansa nähden,
  • jotka ovat uudelleen sijoituksen tarpeessa ensimmäisestä turvapaikkamaastaan,
  • joiden vastaanoton ja kotoutumisen edellytykset Suomeen on arvioitu ja
  • joiden oleskeluluvan myöntämiselle ei ole ulkomaalaislain 36 §:n mukaisia esteitä kuten esimerkiksi yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen, kansanterveyteen tai kansainvälisiin suhteisiin liittyviä esteitä. 

Kiintiöpakolaiset valitaan asiakirjojen ja haastattelujen perusteella

Kiintiöpakolaiset valitaan UNHCR:n Suomelle esittämien henkilöiden joukosta. Kiintiöpakolaisten valinnat perustuvat UNHCR:ltä saatuihin asiakirjoihin ja yleensä pakolaisten oleskelumaassa tehtäviin haastatteluihin. 

UNHCR voi esittää Suomelle osana pakolaiskiintiötä valittaviksi myös henkilöitä, jotka tarvitsevat kiireellistä uudelleensijoitusta. Kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevat kiintiöpakolaiset (hätätapaukset) voidaan valita asiakirjojen perusteella ilman haastattelua.

Valintahaastatteluissa selvitetään tarkemmin henkilöiden kansainvälisen suojelun ja uudelleensijoituksen tarvetta sekä Suomeen kotoutumisen edellytyksiä. Lisäksi varmistetaan, ettei valinnalle ole turvallisuuteen, kansanterveyteen tai Suomen kansainvälisiin suhteisiin liittyviä esteitä.

Kiintiöpakolaisiksi esitettyjen henkilöiden haastattelemista varten tehdään valintamatkoja, joihin osallistuu edustaja Maahanmuuttovirastosta, suojelupoliisista sekä kotoutumisen edistämisen ammattilainen ELY-keskuksesta, kunnasta tai hyvinvointialueelta. Maahanmuuttovirasto kokoaa kiintiöpakolaisten valintaryhmän ja toimii sen johtajana.

Maahanmuuttovirasto sopii UNHCR:n kanssa valintamatkoista. Valintahaastattelut järjestetään yleensä UNHCR:n paikallistoimistoissa. Koronaviruspandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi haastatteluja on järjestetty myös etäyhteyksin vuodesta 2020 alkaen. Haastateltaville jaetaan Suomi-tietoutta joko yhteistilaisuudessa ennen haastatteluja tai henkilökohtaisten haastattelujen yhteydessä. 

Ennen valintamatkaa UNHCR toimittaa Maahanmuuttovirastolle valittaviksi esitettävien pakolaisten henkilötietolomakkeet (Resettlement Registration Form, RRF). Esitettyjen pakolaisten määrä on noin 20 prosenttia suurempi kuin lopullisesti valittava määrä, jotta kiintiö saataisiin täyteen mahdollisesti hylättävistä tapauksista huolimatta. Haastattelussa täydennetään UNHCR:ltä saatuja kirjallisia tietoja ja tarkistetaan, että tiedot pitävät paikkansa.

Lopullinen päätös valinnasta tehdään Suomessa

Matkan jälkeen Maahanmuuttovirasto pyytää suojelupoliisilta lausunnon esitetyistä pakolaisista. Kiireellistä uudelleensijoittamista terveydentilansa vuoksi tarvitsevien henkilöiden valinnassa Maahanmuuttovirasto konsultoi tarvittaessa asiantuntijalääkäreitä hoitoennusteista ja -mahdollisuuksista. Ennen päätöstä Maahanmuuttovirasto voi tarvittaessa pyytää UNHCR:ltä lisätietoa tapauksista.

Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen ja myöntää valituille neljäksi vuodeksi määräaikaisen jatkuvan (A) oleskeluluvan, pakolaisaseman ja oleskelulupakortin. Päätöksestä ei voi valittaa. Pakolaiskiintiössä valitut henkilöt saavat myös rajoittamattoman työnteko-oikeuden. Maahanmuuttovirasto lähettää päätöksen tiedoksi UNHCR:lle, Suomen edustustolle, suojelupoliisille ja Suomen Punaiselle Ristille (SPR).

Lisätietoa:
Tietoa kiintiöpakolaisten valinnasta Maahanmuuttoviraston sivuilla
Prosessikuvaukset pakolaisten vastaanotosta