Hyppää sisältöön

Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevat eli hätätapaukset

Suomen pakolaiskiintiöstä on viime vuosina varattu noin 120 paikkaa kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitseville henkilöille eli niin kutsutuille hätätapauksille. He ovat kiintiöpakolaisia, joiden  uudelleensijoittamisen tarpeen UNHCR on luokitellut kiireelliseksi suojelun tarpeen tai terveydellisten syiden vuoksi. Heille pyritään järjestämään kiireellisesti myös kuntapaikka.

Koska hätätapaukset tarvitsevat pikaista uudelleensijoittamista, Suomen viranomaiset valitsevat heidät muista kiintiöpakolaisista poiketen UNHCR:n toimittamien asiakirjojen perusteella ilman henkilökohtaisia haastatteluja.

Maahanmuuttovirasto voi pyytää tarvittaessa lausuntoa suojelupoliisilta ja lisätietoja UNHCR:ltä tai asiantuntijalääkäreiltä kuten muitakin kiintiöpakolaisia käsiteltäessä.

Valintaperusteet ja Suomeen saapumisen prosessi ovat hätätapausten kohdalla muuten samat kuin muillakin kiintiöpakolaisilla.

Lisätietoa 

Kiintiöpakolaiset