Hyppää sisältöön

Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevat eli hätätapaukset

Suomen pakolaiskiintiöstä on viime vuosina varattu noin 130 paikkaa kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitseville henkilöille eli niin kutsutuille hätätapauksille. He ovat kiintiöpakolaisia, joiden, uudelleensijoittamisen tarpeen UNHCR on luokitellut kiireelliseksi suojelun tarpeen tai terveydellisten syiden vuoksi. Heille pyritään järjestämään kiireellisesti myös kuntapaikka.

Hätätapaukset jaetaan erittäin kiireisiin ja kiireellisiin. Erittäin kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevilla on välitön uhka turvallisuudelle, kiireellistä hoitoa vaativa sairaus tai muu vakava henkeä uhkaava tekijä. Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevilla on esimerkiksi vakava terveydentilaan liittyvä riski tai muu uudelleensijoittamisen nopeuttamista vaativa haavoittuvuus. 

Hätätapaukset valitaan pelkkien asiankirjojen perusteella ilman haastattelua. Valintaperusteet ja Suomeen saapumisen prosessi ovat muuten samat kuin muillakin kiintiöpakolaisilla.

Lisätietoa:
Kiintiöpakolaiset
Pakolaisten vastaanotto kuntaan -videosarja YouTubessa