Hyppää sisältöön

Selkokieli on helppoa suomen kieltä 

Selkokieli sopii esimerkiksi henkilöille, joille suomen yleiskieli on liian vaikeaa. Selkokielessä käytetään helppoja sanoja ja lauserakenteita ja sitä voi sekä puhua että kirjoittaa. Selkokieli lisää palvelujen saavutettavuutta: helppokäyttöinen ja ymmärrettävä palvelu on myös usein saavutettava.

Selkokieli tukee erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa viranomaistiedon ymmärtämistä ja kielen oppimista. Selkokielen tarve voikin olla väliaikainen. Toisaalta myös pitkään Suomessa asuneet vieraskieliset hyötyvät selkokielestä. Arvion mukaan Suomessa noin 10 % tarvitsee selkokieltä. Selkokielen tarve on kasvanut viime vuosina. Yksi kasvava selkokieltä tarvitseva ryhmä ovat maahanmuuttaneet.

Selkokielisiä aineistoja tehdään koko ajan enemmän. Ne ovat hyvä apuväline varsinkin kielenoppimisen alkuvaiheissa, kun suomen kielen taidot eivät vielä riitä esimerkiksi kotimaisen median seuraamiseen tai viranomaisviestinnän ymmärtämiseen.

Selkokielisten aineistojen määrä on kasvanut

Selkokielisten aineistojen määrä on kasvanut viime vuosina. Useat viranomaiset, kuten Kela ja Verohallinto, ovat lisänneet selkokielisiä sisältöjä verkkosivuilleen. Viranomaiset ja muut tahot ovat julkaisseet selkokielistä aineistoa myös painettuna. Näihin aineistoihin voi tutustua Selkokeskuksen verkkosivuilla.

Päivittäisiä uutisia voi kuunnella selkokielellä Ylen Uutiset selkosuomeksi -lähetyksessä. Selkouutisten verkkosivuilla uutiset voi myös lukea. Verkkosivuilla on myös Tosi helppo -osio, jossa on aivan kielen opiskelun alkuvaiheisiin sopivia uutisia.

Selkosanomat on joka toinen viikko painettuna ja verkossa ilmestyvä uutislehti. Lehdessä on kotimaan ja ulkomaiden uutisia, urheilua ja viihdettä sekä erilaisia taustoittavia ajankohtaisjuttuja.

Lisätietoja:
Selkokeskus
Näin puhut selkokieltä 
Näin kirjoitat selkokieltä 
Yle Uutiset selkosuomeksi  
Selkosanomat 
Papunetin selkosivut 
LL-Centerin verkkosivut