Hyppää sisältöön

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Kotoutumiskoulutukseen osallistuvan aikuisen maahanmuuttaneen opintopolun sisältö ja laajuus vaihtelevat yksilöllisten tarpeiden mukaan. Koulutus voi olla laajuudeltaan enintään 80 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa opiskelijan noin 27 tunnin keskimääräistä työpanosta, johon sisältyy riittävästi opetusta opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin nähden.

Koulutus kestää yleensä yhden vuoden. Koulutuksen laajuus ja kesto voivat vaihdella opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutus voi kestää pidempään, jos opiskelija perustelluista syistä kertaa osan koulutuksesta tai suorittaa latinalaisen kirjaimiston osaamista vahvistavia opintoja. Opiskelija voi osallistua
kotoutumiskoulutukseen myös lyhyemmän ajan ja siirtyä joustavasti muuhun koulutukseen tai työelämään.

Kotoutumiskoulutukseen sisältyy:

  • suomen tai ruotsin kielen sekä viestintätaitojen opetusta
  • tarvittaessa latinalaisen kirjaimiston osaamista vahvistavaa opetusta
  • yhteiskunta- ja työelämätaitojen opetusta
  • työssäoppimisjakso(ja)
  • ohjausta kohti työelämää tai jatko-opintoja
  • opiskelun ja oppimisen tukea
  • aiemman osaamisen tunnistamista, ammatillista suunnittelua ja uraohjausta sekä tarvittaessa tutkinnon tunnustamiseen ohjaamista. 

Kotoutumiskoulutuksen opetus koostuu toisiinsa integroiduista opinnoista, jotka toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Kotoutumiskoulutus sisältää kieli- ja viestintäosaamisen ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen osa-alueet sekä ohjausta. Näitä toteutetaan toisiaan tukevina kokonaisuuksina. Niiden ohjeelliset opintopistemäärät ovat: 

  • kieli- ja viestintäosaaminen 40–50 opintopistettä
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 20–30 opintopistettä, josta työssäoppimista vähintään 8 opintopistettä
  • ohjaus 7 opintopistettä.

Koulutukseen sisältyy yksi tai useampia työssäoppimisjaksoja, joiden yhteinen laajuus on vähintään kahdeksan (8) opintopistettä. Lisäksi opiskelijalle tarjotaan valinnaisia opintoja hänen henkilökohtaisten tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaan.

Kotoutumiskoulutusta on mahdollista hankkia ajallisesti ja toteutustavaltaan joustavasti: päivä- ja iltaopetuksena sekä etä- ja monimuoto-opetuksena. Kaksikielisillä paikkakunnilla voidaan toteuttaa kotoutumiskoulutusta suomen ja ruotsin kielillä.