Hyppää sisältöön

Järjestöjen toiminta tukee kotoutumista monipuolisesti

Järjestöillä on merkittävä rooli kotoutumisen edistämisessä alkuvaiheen asumiseen liittyvistä tehtävistä kielikerhoihin ja erilaiseen harrastustoimintaan. Osa toiminnasta perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta järjestöissä on töissä myös kokeneita ammattilaisia. Järjestöjen tehtävät kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton edistämiseksi voivat käynnistyä jo ennen henkilön saapumista kuntaan esimerkiksi kuntalaisten vaikuttamistyönä tai yhteisenä suunnitteluna. 

Järjestöjen ei tarvitse erikoistua pakolaistyöhön tai kouluttautua kotoutumisen erityisosaajiksi. Riittää, että järjestö kutsuu maahanmuuttaneet mukaan perustoimintaansa.

Järjestötoimijat voivat esimerkiksi järjestää huonekalukeräyksiä ja auttaa erilaisissa arkeen ja uuteen asuinympäristöön liittyvissä haasteissa. Järjestöt organisoivat matalan kynnyksen toimintaa, joka tukee kotoutumisessa esimerkiksi suomen kielen taidon, sosiaalisten verkostojen tai työelämävalmiuksien vahvistamisessa. Toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi kielikerhot- ja kurssit, kohtaamispaikat, harrastustoiminta, läksykerhot, mentorointi, neuvonta, vertaistoiminta tai tukihenkilötoiminta. Toimintaa toteutetaan kasvotusten ja verkossa. Myös järjestöjen ylläpitämät puhelinpalvelut neuvovat ja auttavat kriisitilanteissa eri kielillä. 

Järjestöt tarjoavat omankielistä tukea ja lisäävät osallisuutta

Järjestötoimintaa toteutetaan paljon vapaaehtoistoimintana, mutta isoissa järjestöissä on myös työntekijöitä, joilla on vahvaa maahanmuuttotyön ammatillista osaamista.  Järjestöissä työskentelee runsaasti työntekijöitä, joilla on omaa kokemuksellista tietoa kotoutumista ja jotka järjestävät kulttuurisensitiivistä ja omankielistä toimintaa maahanmuuttaneille.  Samasta kulttuuritaustasta tulevien kesken hankaliakin asioita osataan käsitellä sensitiivisesti ja selittää ymmärrettävällä tavalla, jolloin väärinkäsityksiä syntyy vähemmän. Omankielisen tuen ja tiedon tarve korostuu etenkin kotoutumisen alkuvaiheessa.

Järjestöt tarjoavat kotoutujille myös osallisuutta ja kuulumista yhteisöön. Toiminnassa oppii hyödyllisiä tietoja ja taitoja, jotka helpottavat uudessa ympäristössä toimimista. Toiminnasta voi saada ystäviä, verkostoja ja yhteisön ympärilleen. Järjestötoiminta voi tarjota mielekästä tekemistä, joka saa voimaan hyvin ja joka vahvistaa itsetuntoa. Kotoutujat voivat lähteä järjestöihin myös itse toimijoiksi ja vapaaehtoisiksi.  Kaikki tämä tukee ja antaa voimaa kotoutumisprosessissa. 

Järjestötoiminta edesauttaa kontaktien syntymistä maahanmuuttaneiden ja valtaväestön välillä.  Järjestöt vahvistavat monensuuntaista kotoutumista ja oppimista samalla, kun ne tuovat valtaväestöä ja maahanmuuttaneita yhteen. Järjestötoiminnan tarjoamilla kohtaamisilla voi olla myös positiivisia vaikutuksia alueen väestösuhteisiin.

Lue lisää:
Yhteistyö järjestöjen kanssa 
Vapaaehtoistyö 
Kumppanuusohjelma 
Kotoutumisentukena.fi
Suomen punainen risti
Pakolaisapu