Hyppää sisältöön

Kuka tekee alkukartoituksen?

  • TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilualueella kunta yhteistyössä maahanmuuttaneen sekä tarvittaessa hyvinvointialueen kanssa käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttaneelle, joka on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (JTYPL) annetun lain mukaan työtön työnhakija.
  • Kunta käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttaneelle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukilain mukaista toimeentulotukea.

Ihmisten elämäntilanteet ovat muuttuvia ja moniulotteisia, eikä aina ole aivan yksiselitteistä, kuuluuko maahanmuuttaneen alkukartoituksen tekeminen kunnan vai TE-palveluiden vastuulle. 

Lain lähtökohtana kuitenkin on, että TE-palvelut laatii alkukartoituksen kotoutumiskoulutukseen ja työmarkkinoille suuntaaville asiakkaille. TE-toimisto/kokeilualueen kunta ei voi siirtää tätä vastuuta kunnalle. 

Kunnalle maksetaan korvausta alkukartoituksen laatimisesta (700 euroa/alkukartoitus) vain kunnan vastuulle kuuluvien maahanmuuttaneiden alkukartoituksesta. Kunta ei voi näin ollen hakea alkukartoituksesta maksettavaa korvausta TE-palveluiden vastuulle kuuluvien maahanmuuttaneiden osalta. Korvaus maksetaan yhdestä henkilöstä vain kerran. 

TE-palveluiden alkukartoitus

TE-palveluissa asioivalle maahanmuuttaneelle asiakkaalle tehdään alkukartoitus osana työnhakijan palveluprosessia. Alkukartoitukseen sisältyvä alkuhaastattelu tehdään TE-toimiston/kokeilualueen kunnan asiantuntijatyönä. Alkukartoituksen tarkentavia toimenpiteitä (esimerkiksi suomen tai ruotsin kielen taidon tai luku- ja kirjoitustaidon selvittäminen) voidaan toteuttaa myös ostopalveluna. 

Alkukartoitukseen sisältyvän alkuhaastattelun tekee usein TE-palveluiden kotoutumisen edistämiseen erikoistunut asiantuntija. Näin varmistetaan palveluprosessin käynnistyminen TE-palveluissa asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti.

Kunnan alkukartoitus

Kunta tekee aina alkukartoituksen niille maahanmuuttaneille, jotka eivät ole työttömiä työnhakijoita, eivätkä ole välittömästi hakeutumassa työnhakijoiksi ja joiden toimeentulo perustuu pääosin toimeentulotukeen. 

Lisäksi kunta voi tehdä alkukartoituksen sitä pyytävälle maahanmuuttaneelle, jos kunta arvioi tämän tarvitsevan alkukartoitusta. Tällöin kunta saa jo varhain mahdollisuuden tunnistaa kotoutumista edistävien palveluiden ja muiden toimenpiteiden tarpeet erityisesti niiden henkilöiden kohdalla, jotka muutoin voivat jäädä kotoutumista edistävien toimien ulkopuolelle. 

Alkukartoituksen avulla kunta voi ohjata maahanmuuttaneet esimerkiksi kunnan tarjoamiin ja muihin tarjolla oleviin palveluihin tai järjestöjen ja yhdistysten toimintaan. Kunnan laatiman alkukartoituksen avulla voidaan myös tukea esimerkiksi opiskelijoiden ja työntekijöiden asettautumista paikkakunnalle.

Lisätietoa:
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Laki toimeentulotuesta