Hyppää sisältöön

Ilman huoltajaa alaikäisenä tulleille järjestetty toiminta

Tällä sivulla julkaistaan hyviä toimintamalleja ilman huoltajaa alaikäisenä tulleiden kotoutumisen edistämiseksi. Toimintamallit on koottu Uudenmaan ELY-keskuksessa syksyllä 2021. Koonnista on vastannut erikoissuunnittelija Annika Vistbacka. Sivua voidaan täydentää tarvittaessa.

Matalan kynnyksen Olohuone-toiminta 

Olohuone on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Helsingissä ilman huoltajaa alaikäisenä Suomeen tulleille, aikuistumisvaiheessa oleville 18–25-vuotiaille nuorille. Olohuonetoiminta perustettiin vastaamaan nuorten tuen tarpeisiin matalalla kynnyksellä, ilman ajanvarausta ja myös virka-aikojen ulkopuolella. Nuori voi tulla Olohuoneelle, jos hän ei halua olla yksin kotona, kaipaa juttuseuraa, haluaa tavata turvallisia aikuisia tai vertaisiaan tai jos tarvitsee apua jossain asiassa, esimerkiksi koulutehtävissä tai asioiden hoidossa. 

Olohuoneen avoin aukiolo mahdollistaa osallistumisen matalalla kynnyksellä yhteiseen tekemisen, yhdessä kahvittelun, vapaan keskustelun ja esimerkiksi lautapelien pelaamisen merkeissä. Olohuoneella järjestetään muun muassa läksyklubi- ja kielikahvilatoimintaa ja Olohuonetoiminnan osana järjestetään myös retkiä ja yhteistä tekemistä. Olohuone kytkee mukaan kansalaistoiminnan. Vapaaehtoiset voivat olla mukana kaikissa Olohuoneen toiminnoissa. Myös nuoria kannustetaan aktiivisiksi toimijoiksi ja pyritään löytämään paikkoja toimia kansalaistoimijoina. 

Olohuone on perustettu Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)-hankkeessa ja huhtikuusta 2023 alkaen sitä rahoittaa STEA. Se tekee läheistä yhteistyötä Helsingin, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kotouttavan sosiaalityön kanssa. 

Olohuonetoiminnan resurssit

  • Olohuone-toiminta tarvitsee koordinaattorin ja työntekijän/työntekijöitä, jotka kohtaavat nuoria, rekrytoivat ja haastattelevat vapaaehtoisia sekä järjestävät ja koordinoivat Olohuoneen toimintaa.
  • Tilat kohtaamispaikalle, paikan, johon on helppo tulla
  • Osaamista ja ymmärrystä ilman huoltajaa tulleiden nuorten tuen tarpeista ja halua tukea nuoria
  • Tahtotilaa tehdä yhteistyötä ja verkostoitua alueen muiden toimijoiden kanssa nuorten tukemiseksi ja paikallisten yhteistyökäytäntöjen rakentamiseksi. 

Matala kynnys kotoutumisen tukitoimiin palaamiseen

Koska ilman huoltajaa tulleilla nuorilla ei ole olemassa tukiverkostoa, on hyvä käytäntö varmistaa nuoren palvelua päättäessä, että nuori tietää pääsevänsä matalalla kynnyksellä takaisin kotoutumisen tukitoimien piiriin, jos tuen tarvetta jatkossa ilmenee.  

Lue lisää Olohuonetoiminnasta Diakonissalaitoksen sivuilta.

Olohuonetta rahoittaa STEA vuoden 2025 loppuun asti.

Lue lisää Olohuone-toiminnasta 
Olohuonetoiminnan mallinnus on Innokylässä 

Diakonissalaitos: Kummiperhetoiminta

Diakonissalaitos on kehittänyt kummiperhetoiminnan, jossa etsitään ja valmennetaan vapaaehtoisia kummeja ja kummiperheitä alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleille nuorille. Kummiperhe tarjoaa nuorelle mahdollisuuden päästä kokemaan tavallista perhe-elämää ja arkea. 
Kummi/kummiperhe ja nuori pyritään sovittamaan yhteen niin että heillä on samanlaisia toiveita yhdessä vietetystä ajasta, esimerkiksi tapaamisten tiheyden suhteen. Kummiperheen sijainnin on hyvä olla sellainen, että nuoren on helppo tulla kummin/kummiperheen luokse.  

Toimintaa järjestämään tarvitaan koordinaattori, joka muun muassa markkinoi toimintaa kiinnostuneille, haastattelee nuoret ja kummit/kummiperheet ja yhdistää parit keskenään. Vapaaehtoisille kummeille on hyvä järjestää myös työntekijän tuki sekä vertaistukea muiden kummien kesken.

Lue lisää Diakonissalaitoksen kummiperhetoiminnasta.