Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän 

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Lisäksi yhdenvertaisuuslaki tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää

 • välittömän (eli suoran) syrjinnän,
 • välillisen (eli epäsuoran) syrjinnän,
 • häirinnän
 • ja ohjeen tai käskyn syrjiä jotakuta.

Kielletyt syrjintäperusteet ovat

 • ikä
 • alkuperä
 • kansalaisuus
 • kieli
 • uskonto
 • vakaumus
 • mielipide
 • poliittinen toiminta
 • ammattiyhdistystoiminta
 • perhesuhteet
 • terveydentila
 • vammaisuus
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • tai muu henkilöön liittyvä syy.

Lain mukaan viranomaisilla on velvollisuus kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Viranomaisilla on velvollisuus muuttaa olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.

Positiivisen erityiskohtelun avulla pyritään varmistamaan todellista yhdenvertaisuutta

Yhdenvertaisuuslaki antaa mahdollisuuden toteuttaa niin sanottua positiivista erityiskohtelua. Positiivista erityiskohtelua voidaan toteuttaa silloin, kun henkilö on vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan jonkin hänen taustaansa tai ominaisuuteensa liittyvän syyn takia. 

Positiivisen erityiskohtelun avulla pyritään varmistamaan tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen taikka ehkäisemään syrjinnästä johtuvia haittoja. Tämä menettelytapa voi sisältää erityisten palveluiden tai etujen tarjoamista tiettyjen ryhmien edustajille. Positiivinen erityiskohtelu on perusteltava hyväksyttävästi, eivätkä siihen tähtäävät keinot saa olla ristiriidassa perusoikeusjärjestelmän kanssa. Lain mukaan positiivisen erityiskohtelun on myös oltava pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista.

Lue lisää:
Yhdenvertaisuuslaki
Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys
Yhdenvertaisuus.fi