Arbets- och näringsministeriet samlar information om främjande av integration och mottagande av flyktingar

Utgivningsdatum 28.8.2023 15.00 | Publicerad på svenska 28.8.2023 kl. 15.14
Nyhet

Strukturerna för främjande av integration och mottagande av flyktingar har förändrats sedan ingången av 2023 då välfärdsområdena inledde sin verksamhet. I början av 2023 gjordes det också ändringar i integrationslagen. Med en enkät samlar arbets- och näringsministeriet information om hur mottagandet av flyktingar och hur tjänster och funktioner som ska främja integrationen ordnas. Med enkäten kartläggs också kommunernas och välfärdsområdenas erfarenheter av det förändrade läget. I enkäten kartläggs också hur kommunerna har förberett sig för den totalreform av integrationslagen.

Enkäten innehåller frågor om till exempel kommunens och välfärdsområdets ansvar, samarbete, resurser samt strategisk planering och utvecklingsbehov. Svaren är viktiga och hjälper till att kartlägga vilka frågor det behövs mer information om lokalt och regionalt och vad som bör beaktas när den aktuella lagstiftningen utvecklas och verkställs. 

Enkäten är avsedd för anställda inom kommuner och välfärdsområden som ansvarar för mottagandet av flyktingar och främjandet av integration. Det räcker att varje kommun och välfärdsområde svarar på enkäten en gång. 

Enkäten kan besvaras från den 23 augusti till den 22 september 2023 på svenska eller finska. Enkäten har skickats till kommunerna och välfärdsområdena per e-post. Om kommunen eller välfärdsområdet inte har tagit emot enkätlänken, ber vi er kontakta adressen kuntiinohjaaminen.tem(at)gov.fi.

Läs mer:
Ändringar i integrationslagen 2023
Reform av integrationslagen (KOTO24)

Tillbaka till nyheter