Työ- ja elinkeinoministeriö kerää tietoa kotoutumisen edistämisestä ja pakolaisten vastaanotosta

Julkaisuajankohta 28.8.2023 15.00
Uutinen

Kotoutumisen edistämisen ja pakolaisten vastaanoton rakenteet ovat muuttuneet vuoden 2023 alusta, kun hyvinvointialueet käynnistivät toimintansa. Vuoden 2023 alussa myös kotoutumislakiin on tehty muutoksia. Työ- ja elinkeinoministeriö kerää tietoa kunnilta ja hyvinvointialueilta tietoa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumista edistävien palveluiden ja toimintojen järjestämisestä ja kartoittaa kokemuksia muuttuneesta tilanteesta. Kyselyssä kartoitetaan myös, miten kunnat ovat valmistautuneet kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24).

Kysely sisältää kysymyksiä esimerkiksi kunnan ja hyvinvointialueen vastuista, yhteistyöstä, resursoinnista sekä strategisesta suunnittelusta ja kehittämistarpeista. Kyselyn avulla kartoitetaan, mistä kysymyksistä tarvitaan lisää tietoa paikallisesti ja alueellisesti ja mitä olisi huomioitava lainsäädännön kehittämisessä ja toimeenpanossa. 

Kysely on tarkoitettu kuntien ja hyvinvointialueiden pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä vastaaville ammattilaisille. Kustakin organisaatiosta toivotaan kyselyyn vain yhtä vastausta. 

Kyselyyn voi vastata 23.8.–22.9.2023 suomeksi tai ruotsiksi. Kysely on toimitettu kuntiin ja hyvinvointialueille sähköpostilla. Jos kunta tai hyvinvointialue ei ole vastaanottanut kyselylinkkiä, pyydämme olemaan yhteydessä osoitteeseen kuntiinohjaaminen.tem(at)gov.fi. Kyselyn vastauksista julkaistaan tiivis koonti.

Lisätietoja:
Lue lisää kotoutumislain muutoksista vuonna 2023
Lue lisää kotoutumislain kokonaisuudistuksesta (KOTO24)

Takaisin uutisiin