Hyppää sisältöön

Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö on tärkeä pohja kotoutumistyölle

Maahanmuuttaneiden saattaminen suomalaisen yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi edellyttää monen sektorin ja toimijan välistä yhteistoimintaa. Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö kuuluukin oleellisena osana kotoutumista edistävään työhön.

Myös kotoutumislaki edellyttää viranomaisten kehittävän kotoutumisen edistämiseen liittyvää monialaista yhteistyötä. Paikallistasolla tähän yhteistyöhön osallistuvat kunta (erityisesti hallinnon ja peruspalvelujen edustajat), TE-toimisto, hyvinvointialue ja poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät järjestöt, yhdistykset, yhteisöt ja oppilaitokset.

Kunta tai useampi kunta yhdessä voi asettaa paikallistason neuvottelukunnan yhteistyössä paikallisten työmarkkina-, yrittäjä- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tällaisen neuvottelukunnan tehtävänä on kotoutumisen edistämisen suunnittelun ja toimeenpanon kehittäminen sekä etnisten suhteiden edistäminen.

Kunta, TE-toimisto ja hyvinvointialue vastaavat yhdessä kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä, niihin ohjaamisesta sekä niiden seurannasta. Ne voivat lisäksi laatia paikallisia tai seudullisia yhteistyösopimuksia toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä alueellaan.