Hoppa till innehåll

Information till dig som är beslutsfattare eller direktör hos kommunen eller staten

De kommunala beslutsfattarna och personerna på ledande poster i kommunen och staten fattar beslut och avgöranden som kan gälla integrationen och flyktingmottagningen. Som stöd för beslutsfattandet behövs information, forskning och statistik om olika teman.
 

Människor i ett konferensrum

Tjänster Här får du information om integrationsfrämjande tjänster på många språk, integration på svenska och stöd för kundrelationer.
Aktörer och uppgifter Det branschöverskridande samarbetet för att främja integrationen ger arbetet större genomslag. Integrationsfrämjande aktörer finns på den lokala, den regionala och den riksomfattande nivån.
Partnerskapsprogrammet Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.
Lagstiftning Integrationen styrs av flera olika lagar. Kom också ihåg att iaktta lagstiftning som gäller specifika tjänster.
Prioriteringarna i främjandet av integration Till den lagstiftning som styr integrationsfrämjandet anknyter integrationsfrämjande program, branschöverskridande samarbete och partnerskap mellan olika aktörer.
Lär dig om integration Utbildningen "Lär dig om integration" ger en överblick över invandring och integration i Finland. Den är en introduktionsutbildning for alla som ska anställas för att arbeta med dessa ärenden.

Nyheter till beslutsfattare

Redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet på remiss
2.2.2021 | Nyhet
Regeringen lämnar i våras en redogörelse till riksdagen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet. Remissyttranden kan nu lämnas om utkastet till redogörelse. Remisstiden går ut den 12 mars 2021.
Remissbehandlingen av ett utkast till integrationsordlista inleddes
16.12.2020 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har öppnat remissbehandlingen av utkastet till integrationsordlista. Integrationsordlistan har i första hand utarbetats till stöd för integrationstjänsterna och integrationslagen. Utlåtanden kan lämnas via utlåtande.fi under tiden 16 december 2020–27 januari 2021.
Gemensam utveckling av integrationsredogörelsen fortsätter
16.9.2020 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet erbjuder under hösten möjligheter att delta i beredningen av integrationsredogörelsen. Det första diskussionsmötet om organisationernas roll i integrationsfrämjande arbete ordnades fredagen den 11 september och ett möte för forskare måndagen den 14 september. Diskussionsmötena är en del av den delaktiggörande beredningen av redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet.
Den första integrationslagen trädde i kraft för 20 år sedan
4.6.2019 | Nyhet
Den första lagen om integration av invandrare, lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande, trädde i kraft den 1 maj 1999 för cirka 20 år sedan. Den nuvarande integrationslagen trädde i kraft år 2011. Invandrings- och integrationsfrågor har under 2000-talet fått allt mer synlighet även i regeringsprogrammet. Du kan i fortsättningen följa beredningen av Statens program för integrationsfrämjande som integrationslagen förutsätter på integration.fi.
Alla nyheter