Työ- ja elinkeinoministeriö kerää tietoa monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutustavoista

Julkaisuajankohta 15.6.2023 15.12
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tilannut selvityksen, jonka tavoitteena on koota tietoa monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutustavoista ja kokemuksista. Monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestäminen tulee kuntien velvollisuudeksi vuoden 2025 alussa voimaan tulevan uudistetun kotoutumislain myötä.

Yhteiskuntaorientaatiossa maahanmuuttaneet saavat tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä, suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta sekä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Tutkimustietoa kerätään Suomesta ja keskeisistä verrokkimaista kuten Ruotsista ja Norjasta. Lisäksi kerätyn taustatiedon pohjalta tehdään suosituksia siitä, millaisilla malleilla yhteiskuntaorientaatiota olisi mahdollista toteuttaa erikokoisissa kunnissa niin, että otetaan huomioon työnhakijana, työvoiman ulkopuolella ja työssä olevat maahanmuuttaneet.

Selvitys sisältää kirjallisen aineiston analyysin, muissa maissa toteutettujen yhteiskuntaorientaatioiden tarkastelun, tiedonkeruuta yhteiskuntaorientaation kanssa toimivilta, kuntien kotoutumisen edistämisestä vastaavien haastatteluja, potentiaalisten toteuttajien kuulemisia sekä oppilaitosten ja muiden toimijoiden haastatteluja. 

Selvitys valmistuu joulukuussa 2023. Selvityksen toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Owal Group Oy.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Laura Ruuskanen, TEM, p. 029 504 7 283
johtaja Risto Karinen, Owal Group Oy, p. 050 535 1820

Takaisin uutisiin