Under COVID-19-pandemin har utlänningarnas arbetslöshet stigit nästan i samma takt som finländarnas arbetslöshet

Utgivningsdatum 1.2.2021 13.10
Nyhet

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter.

Enligt översikten från januari 2021:

  • Under COVID-19-pandemin har antalet arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål ökat i sin helhet nästan i samma takt som övriga arbetslösa arbetssökande. På andra håll i Europa har arbetslösheten bland utlänningar nästan utan undantag ökat mer än bland majoritetsbefolkningen.
  • I december fanns det över 5 000 fler utländska arbetslösa arbetssökande och nästan 7 000 fler arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål än i november. Ökningen beror dock i första hand på säsongsvariationer. Jämfört med året innan var ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande i båda grupperna något mindre än i november. 
  • Ökningen av antalet utländska arbetslösa arbetssökande och arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål minskade något från november jämfört med föregående år, men antalet långtidsarbetslösa ökade betydligt. Antalet unga arbetslösa arbetssökande har däremot ökat långsammare än genomsnittet.
  • Både antalet utländska arbetslösa arbetssökande och arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål har ökat mest i Nyland och på Åland. I Kajanaland och Satakunta har man trots coronakrisen till och med sett en liten minskning jämfört med året innan.

Sysselsättningsöversikten för januari 2021 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (endast på finska)

Läs mer: 
Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål
 

Tillbaka till nyheter