Ulkomaalaisten työttömyys noussut COVID-19-pandemian aikana lähes samaa tahtia kuin suomalaisten työttömyys

Julkaisuajankohta 1.2.2021 13.10
Uutinen

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin.

Tammikuun 2021 katsauksen mukaan:

  • Ulkomaalaisten ja vieraskielisten työttömien työnhakijoiden määrä on noussut COVID-19-pandemian aikana kokonaisuudessaan lähes samaa tahtia kaikkien työttömien työnhakijoiden määrän kanssa. Muualla Euroopassa ulkomaalaisten työttömyys on kasvanut lähes poikkeuksetta valtaväestöä enemmän.
  • Joulukuussa ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli yli 5 000 enemmän ja vieraskielisiä työttömiä työnhakijoita oli lähes 7 000 enemmän kuin marraskuussa. Kasvu johtuu kuitenkin ensisijaisesti kausivaihtelusta. Edellisvuoteen nähden molemmissa ryhmissä työttömien työnhakijoiden määrän kasvu oli hieman pienempää kuin marraskuussa. 
  • Ulkomaalaisten ja vieraskielisten työttömien työnhakijoiden määrän kasvu edellisvuoteen nähden hidastui hieman marraskuusta, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi merkittävästi. Nuorten työttömien työnhakijoiden määrä on puolestaan kasvanut keskiarvoa hitaammin.
  • Sekä ulkomaalaisten että vieraskielisten työttömien työnhakijoiden kasvu on ollut suurinta Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Kainuussa ja Satakunnassa on nähty koronasta huolimatta jopa hieman laskua edellisvuoteen nähden.

Tammikuun 2021 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lue lisää:
Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin