Hoppa till innehåll

Information till dig som är arbetsgivare

Arbetsgivaren möter den ökande mångfalden i det finländska arbetslivet, kan främja samhällets mottaglighet och påverka framtidens arbetsliv.

En man och en kvinna vid ett bord, en som delar ut papper

Arbetslivet och arbetskraftsinvandring Här finns information om arbetslivet, sysselsättning och arbetskraftsinvandring. Innehållet uppdateras under sommaren 2021.
Programmet för att främja mångfald i arbetslivet Målet med arbets- och näringsministeriets program för att främja mångfald i arbetslivet är att företag och organisationer ska dra nytta av mångfalden och att det ska bli lättare för invandrare att få arbete som motsvarar deras kunnande samt att avancera i karriären.
Partnerskapsprogrammet Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet.
Lär dig om integration Utbildningen "Lär dig om integration" ger en överblick över invandring och integration i Finland. Den är en introduktionsutbildning for alla som ska anställas för att arbeta med dessa ärenden.
Samhällets mottaglighet I ett mottagligt samhälle går integrationen i många riktningar. Integrationen kan också ses som en dynamisk, dubbelriktad process för ömsesidig anpassning som involverar medlemsstaternas samtliga invandrare och invånare.
InfoFinland.fi InfoFinland är en webbplats i flera språkversioner där man har samlat viktig information för personer som planerar flytta till Finland eller som redan bor här. Webbplatsen är även till nytta för myndigheterna när de ska informera på flera språk.

Nyheter till arbetsgivare

Utredning: språkkunskaper är en väsentlig faktor för sysselsättningen av ukrainare som får tillfälligt skydd
1.11.2023 | Nyhet
Enligt en färsk utredning har ukrainare som får tillfälligt skydd fått ett gott mottagande i Finland. Det centrala i sysselsättningen är betydelsen av språkkunskaper.
Sysselsättningsgraden för utlänningar var fortsatt hög
26.9.2023 | Nyhet
I augusti fanns det 37 608 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 14 procent (4 675 personer). 
Beredningen av ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande inleds
13.9.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet inleder beredningen av ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa arbetsrelaterat utnyttjande. Målet är man allt effektivare ska ingripa i missbruk som förekommer på arbetsmarknaden. Åtgärdsprogrammet, som baserar sig på målen i regeringsprogrammet, bereds före utgången av 2023.
Arbetsministeriet bereder lagändringar som gäller uppehållstillstånd på grund av arbete
8.9.2023 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet bereder lagändringar för att skapa klarhet i arbetslöshetens effekter under giltighetstiden för ett uppehållstillstånd på grund av arbete. Personer som har uppehållstillstånd på grund av arbete måste i fortsättningen lämna Finland i situationer där anställningsförhållandet upphör och personen inte inom tre månader har ingått ett nytt anställningsförhållande.
Det finns många orsaker till att arbetslösheten bland utlänningar ökar
22.8.2023 | Nyhet
I juli fanns det 42 517 utländska arbetslösa arbetssökande. De utgjorde 15 procent av alla arbetslösa arbetssökande. Jämfört med föregående år ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande med 16 procent (5 961 personer). Ökningen förklaras både av den ökade deltagarfrekvensen bland utlänningar och av att den utländska befolkningen har ökat.
Alla nyheter