InfoFinland samlade tips för beställare av översättningar

19.3.2020 14.24 | Publicerad på svenska 24.3.2020 kl. 22.42
Nyhet

Flerspråkig kommunikation och översättning till andra språk än finska, svenska och engelska kan vara någonting helt nytt för många myndigheter och kommuner. InfoFinlands webbredaktion är van vid att översätta information till 12 olika språk och samlade tips om hur man producerar översättningar på olika språk.

Tips till beställare av översättningar på flera språk

  • Använd tydligt språk.
  • Tala om i samband med beställningen vem texten är avsedd för.
  • Be översättaren att iaktta rubriknivåer (H1, H2, H3, brödtext).
  • Be översättaren att även lämna kvar den finskspråkiga rubriken i dokumentet. På det sättet vet du vilket dokument det är fråga om.
  • Kontrollera den färdiga översättningen – även då du inte behärskar målspråket.
    • Är rubrikerna rubriker?
    • Stämmer antalet meningar och stycken?
  • I fråga om icke-latinska språk be även om att få översättningarna i pdf-format. Därmed kan du säkerställa att fonten inte har rörts ihop.

Om översättningen ska användas som pdf-fil på en webbplats, använd organisationens symbol eller visuella uttryck och lägg till datum för att man ska kunna kontrollera att den är aktuell och att informationen är tillförlitlig. En finskspråkig rubrik hjälper också dem som delar länken.

Flerspråkig information kan delas i webbtjänster på finsk-, svensk- och engelskspråkiga webbplatser, om webbtjänstens meny saknar andra språk. Sannolikheten för att informationen ska nå målgrupperna ökas genom kommunikation i sociala medier och till exempel invandrarföreningar. Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integrationsfrämjande kan hjälpa vid förmedling av information på flera språk till rätt målgrupper.

InfoFinland.fi är en webbtjänst som upprätthålls av Helsingfors stad och finansieras gemensamt av staten och medlemskommunerna för personer som flyttar till Finland och bor i Finland. Arbets- och näringsministeriet är den största statliga finansiären av tjänsten. InfoFinland.fi publicerar allt innehåll på 12 olika språk.

Läs mer:

Statens och myndigheternas flerspråkiga kommunikation om coronaviruset

Kommunernas flerspråkiga kommunikation om coronaviruset

Infofinland.fi

Takaisin uutisiin