Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun työskentelet pakolaistaustaisten kanssa

Pakolaisuuden taustalla voivat olla moninaiset syyt ja pakolaisena maahan saapuneet voivat tarvita erilaista tukea tilanteestaan riippuen. Asiakastyössä kannattaa ottaa huomioon mahdollinen traumatausta ja eritasoinen osaaminen. On tärkeää kohdata asiakas ihmisenä ja selvittää hänen tuen ja ohjauksen tarpeensa.

Mies ja nainen pitävät käsiä yhdessä

Pakolaisten vastaanotto Kuntapaikoista päättäminen ja palveluiden suunnittelu kunnissa ovat keskeisiä toimia pakolaisten vastaanotossa.
Valtion korvaukset kunnille Kunnille korvataan pakolaisten vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia. Korvauksia maksetaan muun muassa tulkkauksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksista ja laskennallisena korvauksena.
Pakolaiset ja kansainvälistä suojelua saavat Osiossa on tietoa kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden Suomeen saapumisesta ja vastaanotosta kuntaan.
Lapset, nuoret ja perheet Kotoutumistyöhön lasten, nuorten ja perheiden kanssa liittyvät esimerkiksi perhelähtöisyys, lasten ja nuorten kotoutumisen tuki, alaikäisen edustaminen, jälkihuolto ja perheenyhdistäminen.
PALOMA-koulutus PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa pakolaisten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista työssään pakolaisia kohtaaville sekä opiskelijoille.
Sote-palvelut pakolaisille Erityisesti pakolaisille suunnattuja sote-palveluita ovat terveystarkastukset ja pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen.

Uutisia pakolaisia työssään kohtaaville

Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta maksetaan taloudellisia lisätukia pakolaisia vastaanottaville kunnille
1.2.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta toteutetaan vuonna 2023 valtionavustushaku, jonka tavoitteena on tukea pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tuen järjestämistä sekä toimintamalleja ja yhteistyökäytäntöjä kunnissa. Toimintaohjelma tukee pakolaisia vastaanottavia kuntia myös laskennallisen korvauksen lisäosalla ja kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuella. Kotoutumislain mukaisten korvausten lisänä maksettavien lisätukien hakuaika alkaa 1.2.2023.
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostotapaamiset jatkuvat kuukausittain kevään 2023 ajan
27.1.2023 | Uutinen
Pakolaisten vastaanoton toimijoita yhteen tuovan Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkoston kuukausittaiset tapaamiset jatkuvat vuonna 2023. Kevään verkostotapaamisten tavoitteena on tukea vuoden 2023 alussa voiman tulevien lakiuudistusten toimeenpanoa sekä edistää pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.
Valtiovarainministeriön uutiskirjeeseen on koottu tietoa tilapäistä suojelua saavien kotikunnan saamisesta ja sen vaikutuksista
24.1.2023 | Uutinen
Valtionvarainministeriön uutiskirjeessä on tietoa tilapäistä suojelua saavien oleskeluluvista, kotikunnan hakemisesta, palveluista sekä korvauksista kunnille ja hyvinvointialueille. Uutiskirje on koottu viranomaisten yhteistyönä.
Kansainväistä suojelua saava alaikäinen voi jatkossa elää useammin yhdessä vanhempiensa kanssa
21.12.2022 | Uutinen
Ulkomaalaislakiin tehdään muutos, joka edistää kansainvälistä suojelua saavan perhe-elämän suojaa ja lapsen edun toteutumista.  Kun perheenyhdistämistä hakee kansainvälistä suojelua saavan alaikäisen perheenjäsen, hän voi saada oleskeluluvan ilman, että alaikäiseltä perheenkokoajalta edellytetään turvattua toimeentuloa.
Ukrainasta paenneiden palvelut turvataan muuttamalla kotoutumislakia ja vastaanottolakia
21.12.2022 | Uutinen
Suomessa on runsaat 44 000 tilapäistä suojelua hakenutta, jotka ovat paenneet Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Jotta tilapäistä suojelua saavien palvelut voidaan turvata kaikissa tilanteissa, kotoutumislakia ja vastaanottolakia muutetaan. Lakimuutosten myötä valtio voi maksaa kunnille ja hyvinvointialueille korvauksia palveluiden järjestämisestä ja tilapäistä suojelua saaviin voidaan soveltaa kuntaan osoittamista koskevaa sääntelyä. Laki on vahvistettu ja muutokset tulevat voimaan 1.3.2023.
Kaikki uutiset