Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun työskentelet pakolaistaustaisten kanssa

Pakolaisuuden taustalla voivat olla moninaiset syyt ja pakolaisena maahan saapuneet voivat tarvita erilaista tukea tilanteestaan riippuen. Asiakastyössä kannattaa ottaa huomioon mahdollinen traumatausta ja eritasoinen osaaminen. On tärkeää kohdata asiakas ihmisenä ja selvittää hänen tuen ja ohjauksen tarpeensa.

Mies ja nainen pitävät käsiä yhdessä

Pakolaisten vastaanotto Kuntapaikoista päättäminen ja palveluiden suunnittelu kunnissa ovat keskeisiä toimia pakolaisten vastaanotossa.
Valtion korvaukset kunnille ja hyvinvointialueille Kunnille ja hyvinvointialueille korvataan pakolaisten vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia. Korvauksia maksetaan muun muassa tulkkauksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksista ja laskennallisena korvauksena.
Pakolaiset ja kansainvälistä suojelua saavat Osiossa on tietoa kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden Suomeen saapumisesta ja vastaanotosta kuntaan.
Lapset, nuoret ja perheet Kotoutumistyöhön lasten, nuorten ja perheiden kanssa liittyvät esimerkiksi perhelähtöisyys, lasten ja nuorten kotoutumisen tuki, alaikäisen edustaminen, jälkihuolto ja perheenyhdistäminen.
PALOMA-koulutus PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa pakolaisten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista työssään pakolaisia kohtaaville sekä opiskelijoille.
Sosiaali- ja terveyspalvelut pakolaisille Hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Erityisesti pakolaisille suunnattuja sosiaali - ja terveyspalveluja ovat terveystarkastukset ja pitkäaikaisen sosiaali - ja terveydenhuollon järjestäminen.

Uutisia pakolaisia työssään kohtaaville

Sisäministeriön selvityksen mukaan Suomeen paenneet ukrainalaiset ovat aiempaa kiinnostuneempia jäämään Suomeen
22.3.2024 | Uutinen
Sisäministeriö on julkaissut selvityksen Suomeen panneiden ukrainalaisten tilanteesta. Selvityksessä tarkastellaan ukrainalaisten tilapäistä suojelua saavien oleskelua ja työllistymistä, kotikunnan hakemista sekä tulevaisuuden suunnitelmia ja mahdollista paluuta Ukrainaan.
EU:n sisäasioiden rahastojen kevään avustushaut auki 1.–28.3.2024
6.3.2024 | Uutinen
Sisäministeriö on käynnistänyt turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF), sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BMVI) kevään haut 1.3.2024.
Kunnat ja hyvinvointialueet hakevat päätökset erityiskustannusten korvaamisesta aluehallinnon asiointipalvelussa 12.3.2024 alkaen
26.2.2024 | Uutinen
Kunnat ja hyvinvointialueet hakevat 12.3.2024 alkaen ELY-keskukselta erityiskustannuskorvauspäätökset aluehallinnon asiointipalvelussa. Asiointipalveluun siirtyvät myös ELY-keskuksilta tulevat erityiskustannuskorvauspäätökset ja mahdolliset täydennyspyynnöt. Aikaisemmin käytössä ollut sähköinen hakulomake poistuu käytöstä 11.3.2024.
Esitys kansainvälisen suojelun tiukennuksista on lausuntokierroksella
26.2.2024 | Uutinen
Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esityksen, jolla lyhennettäisiin kansainvälisen suojelun lupien pituutta ja muutettaisiin kansainvälisen suojelun aseman lakkauttamista ja peruuttamista koskevaa sääntelyä. Esitys ulkomaalaislain muuttamisesta perustuu hallitusohjelman kirjauksiin kansainvälisen suojelun tiukentamisesta.
Uusi Kotoutumisen kokonaiskatsaus on julkaistu
14.2.2024 | Uutinen
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023 antaa yleiskuvan kotoutumisen tilasta Suomessa. Julkaisu koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kuvataan kotoutumisen tilan muutoksia suhteessa neljän vuoden takaiseen tilanteeseen indikaattoritiedoilla. Toinen osa koostuu tutkimusartikkeleista.
Kaikki uutiset