Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun työskentelet pakolaistaustaisten kanssa

Pakolaisuuden taustalla voivat olla moninaiset syyt ja pakolaisena maahan saapuneet voivat tarvita erilaista tukea tilanteestaan riippuen. Asiakastyössä kannattaa ottaa huomioon mahdollinen traumatausta ja eritasoinen osaaminen. On tärkeää kohdata asiakas ihmisenä ja selvittää hänen tuen ja ohjauksen tarpeensa.

Mies ja nainen pitävät käsiä yhdessä

Pakolaisten vastaanotto Kuntapaikoista päättäminen ja palveluiden suunnittelu kunnissa ovat keskeisiä toimia pakolaisten vastaanotossa.
Valtion korvaukset kunnille Kunnille korvataan pakolaisten vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia. Korvauksia maksetaan muun muassa tulkkauksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksista ja laskennallisena korvauksena.
Pakolaiset ja kansainvälistä suojelua saavat Osiossa on tietoa kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden Suomeen saapumisesta ja vastaanotosta kuntaan.
Lapset, nuoret ja perheet Kotoutumistyöhön lasten, nuorten ja perheiden kanssa liittyvät esimerkiksi perhelähtöisyys, lasten ja nuorten kotoutumisen tuki, alaikäisen edustaminen, jälkihuolto ja perheenyhdistäminen.
PALOMA-koulutus PALOMA-koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa pakolaisten mielenterveydestä ja hyvinvoinnista työssään pakolaisia kohtaaville sekä opiskelijoille.
Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman avulla sujuvoitetaan pakolaisten kuntiin ohjaamista sekä tuetaan vastaanoton ja alkuvaiheen kotoutumispalveluiden järjestämistä.

Uutisia pakolaisia työssään kohtaaville

Laskennallisen korvauksen lisäosan hakuaikaa on jatkettu 15.5.2023 asti
26.4.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma on jatkanut laskennallisen korvauksen hakuaikaa kahdella viikolla 15.5.2023 asti. Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2022 kuntaan saapuneiden pakolaisten vastaanotosta.
Tuoreessa tutkimuksessa on selvitetty, miten paperittomien sosiaaliset oikeudet toteutuvat Suomessa
10.2.2023 | Uutinen
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaisut tutkimuksen, jossa selvitettiin, millaisena paperittomuus näkyy julkisessa sosiaalihuollon palvelujärjestelmässä. Tutkimuksella kerättiin tietoa siitä, miten sosiaalihuollon lainsäädäntöä sovelletaan, mitkä ovat lainsäädännön ongelmakohdat ja miten paperittomien oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon toteutuu sosiaalihuollon palveluissa.
Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta maksetaan taloudellisia lisätukia pakolaisia vastaanottaville kunnille
1.2.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta toteutetaan vuonna 2023 valtionavustushaku, jonka tavoitteena on tukea pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tuen järjestämistä sekä toimintamalleja ja yhteistyökäytäntöjä kunnissa. Toimintaohjelma tukee pakolaisia vastaanottavia kuntia myös laskennallisen korvauksen lisäosalla ja kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuella. Kotoutumislain mukaisten korvausten lisänä maksettavien lisätukien hakuaika alkaa 1.2.2023.
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostotapaamiset jatkuvat kuukausittain kevään 2023 ajan
27.1.2023 | Uutinen
Pakolaisten vastaanoton toimijoita yhteen tuovan Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkoston kuukausittaiset tapaamiset jatkuvat vuonna 2023. Kevään verkostotapaamisten tavoitteena on tukea vuoden 2023 alussa voiman tulevien lakiuudistusten toimeenpanoa sekä edistää pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.
Valtiovarainministeriön uutiskirjeeseen on koottu tietoa tilapäistä suojelua saavien kotikunnan saamisesta ja sen vaikutuksista
24.1.2023 | Uutinen
Valtionvarainministeriön uutiskirjeessä on tietoa tilapäistä suojelua saavien oleskeluluvista, kotikunnan hakemisesta, palveluista sekä korvauksista kunnille ja hyvinvointialueille. Uutiskirje on koottu viranomaisten yhteistyönä.
Kaikki uutiset