Hyppää sisältöön

Mikä muuttuu kotoutumisen edistämisessä ja valtion korvauksissa vuonna 2023?

Vuoden 2023 alkupuolella lakia kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) muutettiin kahdella eri lakimuutoksella. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta (936/2022) säätää hyvinvointialueiden roolista kotoutumislaissa. Muutokset liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen kunnilta hyvinvointialuille 1.1.2023 alkaen. Laki tuli voimaan 1.1.2023 alkaen.

Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta (1083/2022) mukaan kotikunnan saaneet tilapäistä suojelua saavat henkilöt ovat kotoutumislain korvausten, kuntaan osoittamisen ja alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden palveluiden piirissä. Laki tuli voimaan 1.3.2023. 

Tällä verkkosivulla kerrotaan, miten lakimuutokset vaikuttavat kotoutumisen edistämiseen ja pakolaisten vastaanottoon. 

Sivulta saat tietoa 

  • monialaisesta yhteistyöstä
  • alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laatimisesta
  • pakolaisten kuntiin ohjaamisesta ja vastaanotosta
  • alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten asumisen ja palveluiden järjestämisestä
  • kotoutumislain mukaisista korvauksista kunnille ja hyvinvointialueille
  • tiedonsaannista ja tietojärjestelmistä
  • kotoutumisen edistämisen suunnittelusta ja seurannasta.

Lue ohjeista vuoden 2023 alussa voimaan tulevista muutoksista

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut ohjeet kotoutumisen edistämisestä sekä kotoutumislain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille. 

Ota huomioon, että tämän sivun sisältö koskee vain vuonna 2023 voimaan tulleita kotoutumislain muutoksia. Kotoutumislain kokonaisuudistuksesta (KOTO24) saat tietoa kotoutuminen.fi:n KOTO24-koontisivuilta.

Lisätietoja

Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta (936/2022)
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta (1083/2022)
Ohje kotoutumislain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille (Finlex)

Monialainen yhteistyö

Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma

Pakolaisten kuntaan osoittaminen ja vastaanotto

Alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden tuen ja asumisen järjestäminen

Tiedonsaanti ja tietojärjestelmät

Valtion korvaukset kunnille ja hyvinvointialueille

Kotoutumisen edistämisen suunnittelu ja kehittäminen

Seuraa myös kotoutumislain kokonaisuudistuksen valmistelua

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut myös kotoutumislain kokonaisuudistusta (HE 208/2022 vp). Kotoutumislain tavoiteltu voimaantuloaika on vuonna 2025 samanaikaisesti TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Lue lisää kotoutumislain kokonaisuudistuksesta