Avoin rahoitushaku: vieraskielisten kielellinen tuki

Julkaisuajankohta 31.1.2024 10.00
Uutinen

Hämeen ELY-keskuksessa on nyt haettavana rahoitusta hankkeille, jotka tukevat koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kykyä tarjota vieraskielisille oppijoille riittävää kielellistä tukea koulutuspolun eri vaiheissa. Rahoitushaku toteutetaan valtakunnallisessa Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa -teemassa ja sen sisältöosiossa Vieraskielisten kielellinen tuki. Rahoitusta voi hakea 15.1.–2.4.2024.

Rahoitettavien hankkeiden tai toiminnan kohderyhmänä ovat opetus- ja muu henkilöstö eri kouluasteilla ja varhaiskasvatuksessa. Pilotoitavaan toimintaan voivat osallistua myös maahanmuuttajataustaiset oppijat.

Haku on osa Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmaa ja kohdistuu sen toimintalinjaan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi. Haku toteutetaan valtakunnallisessa teemassa Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa, jota ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Hämeen ELY-keskus on välittävä toimielin, joka vastaa esimerkiksi hankehakujen toteuttamisesta, hankkeiden valinnasta, seurannasta sekä teemaan liittyvästä viestinnästä.

Hausta järjestetään hakuinfo 6.2.2024 klo 10–12. Infossa esitellään haun sisältöä, valintaprosessia ja -perusteita. Uudenmaan ELY-keskuksen valtakunnallinen Kumppanina kotoutumisessa -koordinaatiohanke (ESR+) järjestää hankehakuun liittyen myös webinaarin ke 21.2.2024 klo 9–11.30. Webinaari tuo yhteen hankehakijoita ja esittelee hakuun liittyviä teemoja. 

Lisätietoja: 
Lue lisää hankehausta ja tilaisuuksista
Hakuilmoitus

Takaisin uutisiin