Kumppanuusohjelman toiminnassa painottuvat vuosina 2023–2024 sukupuolisensitiivinen kotoutuminen ja yhteistyö Talent Boost -ohjelman kanssa

Julkaisuajankohta 15.8.2023 14.45
Uutinen

Kumppanuusohjelmalle laaditaan kahden vuoden toimintasuunnitelma, jossa määritellään kumppanuusohjelman tulevien vuosien painopisteet ja tavoitteet. Vuosien 2023–2024 painopisteiksi on valittu yhdessä sidosryhmien kanssa yhteistyö Talent Boost -ohjelman kanssa sekä sukupuolisensitiivisen kotoutumisen edistäminen.

Uuden toimintasuunnitelman mukaisesti kumppanuusohjelmassa pyritään luomaan sekä vahvistamaan Talent Boost -toimijoiden sekä muiden kotoutumisen toimijoiden yhteistyörakenteita, levittämään tietoa hyvistä palveluista ja käytännöistä sekä lisäämään tietoa monimuotoisuudesta työelämästä. 

Tulevina vuosina Kumppanuusohjelmassa painotetaan erityisesti myös sukupuolen tiedostamista ja merkitystä maahanmuuttaneiden kotoutumisprosessissa. Tavoitteena on kartoittaa eri sukupuolten sekä useaan vähemmistöön kuuluvien kohtaamia haasteita sekä levittää kotoutumista ja työllistymistä tukevia hyviä käytäntöjä. 

Kumppanuusohjelma edistää yhteistyöajattelua ja inklusiivista yhteiskuntaa

Kumppanuusohjelman toimintasuunnitelma sisältää myös kumppanuusohjelman vision, toimintaperiaatteet sekä kumppanuusohjelman horisontaaliset tavoitteet tuleville vuosille. Horisontaalisilla tavoitteilla pyritään kumppanuus- ja yhteistyöajattelun juurruttamiseen kotoutumista ja hyviä väestösuhteita edistävässä työssä. Tavoitteena on vahvistaa järjestöjen toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia ja tukea maahanmuuttaneiden toimijuutta. 

Toimintasuunnitelman teemojen ja tavoitteiden ympärille muodostetaan esimerkiksi teemakohtaisia rakenteita, verkostoja ja ne näkyvät myös tilaisuuksien teemoissa. 

Lisätietoja: 
Kumppanuusohjelman toimintasuunnitelma vuosille 2023–2024
Lue lisää kumppanuusohjelmasta

Takaisin uutisiin