Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Pakolaisperheille tarjottava varhainen tuki kannattaa

Julkaisupäivä 10.6.2022 14.55 Blogit

Iida-Maria Bimberg Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut tarjosivat kaikille pakolaistaustaisille asiakasperheille mahdollisuutta perheterapeuttisia ja perhetyön menetelmiä hyödyntävään Perhe Yhtenäiseksi -työskentelyyn. Samalla linjattiin, että kaikille perheille tehdään perheen kotoutumissuunnitelma. Lastensuojeluasiakkuuksien määrä putosi noin 50 % ja perhetyön tarve putosi 75 %. 

Ratkaisu Perhe Yhtenäiseksi -työskentelystä ja perheen kotoutumissuunnitelmasta on ollut käytössä vuodesta 2020 alkaen. Vaikuttavuutta seurattiin muun muassa tilastojen kautta.

Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä kehitettiin vastaamaan pakolaisperheiden tarpeisiin

Kehitin Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmän käytännön tarpeeseen. Työssäni perheiden määrä kasvoi. Etenkin perheenyhdistämisprosessin läpikäyneitä perheitä tuli paljon. Asiakasperheillä havaittiin haasteita, joihin oli hankala löytää oikeanlaista tukea. Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmällä halusin tarjota tukea ennaltaehkäisevästi, ennen kuin haasteita ilmenee. Asiakkailta saatu positiivinen palaute ja vaikuttavuus tilastojen perusteella innostivat jatkamaan menetelmän kehittämistä edelleen. 

Peruspalveluiden kykyä vastata pakolaisperheiden tarpeisiin on vahvistettava

Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmää on jatkokehitetty työvälineeksi perheiden palveluihin, muuallekin kuin kotoutumisen edistämiseen erikoistuneisiin palveluihin, osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Turvallinen Oulu -hanketta. Valtakunnallisesti on tarvetta lisätä peruspalveluiden työntekijöiden välineitä ja osaamista pakolaisperheiden kanssa tehtävään työhön. Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä ja -opas tarjoavat työntekijälle tietoa ja konkreettisia työvälineitä. 

Perhe Yhtenäiseksi -koulutus on rohkaissut ja antanut työvälineitä pakolaisperheiden kanssa työskentelyyn

Turvallinen Oulu -hanke koulutti 20 perheiden kanssa työtä tekevää henkilöä Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmän käyttöön Oulun alueella. Koulutetut työntekijät kokivat saaneensa lisää osaamista ja konkreettisia työvälineitä pakolaisperheiden kanssa työskentelyyn. 

Minulle yksi tärkeimmistä kommenteista tuli perhetyöntekijältä. Hän kertoi kokeneensa aiemmin epävarmuutta, jos hänelle tuli maahanmuuttajaperhe asiakkaaksi. Koulutuksen myötä hän kertoi rohkaistuneensa, ja koki ennemminkin innostusta päästä työskentelemään maahanmuuttajaperheiden parissa.

Juuri tähän meidän tulee pyrkiä! Koulutuksella, soveltuvilla työmenetelmillä ja rohkaisemisella kohtaamiseen innostetaan kaikkia perheiden kanssa työskenteleviä pakolaisperheiden kanssa tehtävään työhön. Tavoitteena on, että pakolaisperheet saavat oikeanlaista tukea varhaisessa vaiheessa. 
Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä voi osaltaan tuoda apua perhenäkökulman huomioimiseen ja perheiden varhaiseen tukemiseen. Kotoutumista edistävässä työssä ei saa unohtaa lapsia ja perhenäkökulmaa. 

Iida-Maria Bimberg, projektikoordinaattori, Turvallinen Oulu -hanke

Lisätietoja:
Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä