Maahanmuuttaneiden matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelujen vahvuuksista kootaan valtakunnalliset tunnuspiirteet

Julkaisuajankohta 11.5.2022 12.05
Uutinen

Maahanmuuttaneiden matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluilla on kunnasta riippuen erilaisia vahvuuksia. Nyt näiden vahvuuksien pohjalta pyritään tunnistamaan ja kehittämään palveluita yhdistävät valtakunnalliset tunnuspiirteet. Yhteisen piirteiden avulla ohjaus- ja neuvontapalvelut voivat kehittää toimintaansa ja vastata tulevaisuuden muutostarpeisiin. 

Määrittelyn pohjana hyödynnetään alueellisten ja paikallisten toimintamallien vahvuuksia ja parhaita käytänteitä, joita halutaan tukea ja levittää valtakunnallisen mallin avulla. Tehtävää varten on käynnistetty KEHA-keskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön hanke, jonka taustalla on työ- ja elinkeinoministeriön tunnistama tarve kehittää maahanmuuttaneille suunnattuja matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita. 

Kehittämistyö toteutetaan haastatteluilla ja yhteiskehittämisellä

Kehittämistyö on käynnistynyt kuntien ohjaus- ja neuvontapalveluiden työntekijöille sekä työtä koordinoiville ja johtaville tahoille suunnatulla taustoittavalla kyselyllä. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa palvelujen nykytilaa, yhteistyön malleja ja neuvontapisteiden vahvuuksia. Kyselyllä on kerätty tietoa niistä ohjaus- ja neuvontapalvelujen piirteistä, joita jatkossa toivotaan painotettavan. Lisäksi on kartoitettu ajatuksia siitä, miten palvelun rooli kunnissa tulee kehittymään tulevaisuudessa. Myöhemmin toteutettavilla ohjaus-ja neuvontapalveluiden henkilöstön haastatteluilla syvennetään kyselytietoa. 

Kyselyn lisäksi haastatellaan ohjaus- ja neuvontapalveluiden asiakkaita. Asiakashaastattelujen avulla pyritään saamaan esille tunnuspiirteitä, joita asiakkaat itse palvelussa arvostavat ja seikkoja, joita he toivovat kyseisiltä palveluilta. Lisäksi haastatteluissa syvennytään mahdollisiin puutteisiin tai haasteisiin, joita asiakkaat kohtaavat käyttäessään ohjaus- ja neuvontapalveluja. 

Kun tarvittava pohjaymmärrys on saavutettu, siirrytään yhteiskehittämään konseptia tulevista valtakunnallisista maahanmuuttaneiden matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden yhteisistä tunnuspiirteistä. Konseptointityötä tehdään kahdessa etätyöpajassa, jotka järjestetään alkusyksyn 2022 aikana. Ennen konseptin viimeistelyä ja julkaisua, kehitettyä konseptia tarkennetaan yhdessä ohjaus- ja neuvontapalveluiden sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. 

Palvelumuotoiluhanke toteutetaan yhdessä digitalisaation konsultointiyritys Goforen kanssa. 
Työn tuloksista ja etenemisestä viestitään kotoutuminen.fi-sivustolla. 

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Hanna-Maria Hyttinen, työ- ja elinkeinoministeriö, [email protected]
Titta Korpilauri, KEHA-keskus, [email protected]
Anna-Kaisa Böök, Gofore Oyj, [email protected]

Takaisin uutisiin