Kotoutumislakia on muutettu, jotta kunnat voivat saada tietoja hyvinvointialueilta myös vuonna 2021 syntyneiden kustannusten korvausten hakemiseksi

Julkaisuajankohta 3.10.2023 14.30
Uutinen

Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia on muutettu siten, että kunnalla on oikeus saada hyvinvointialueelta välttämättömät tiedot henkilöstä, jolle tuotetusta palvelusta on aiheutunut kunnalle kotoutumislain nojalla korvattavia kustannuksia myös vuodelta 2021. Lakimuutos on tullut voimaan 3.10.2023. Kuntien tulee hakea vuonna 2021 syntyneiden kustannusten korvauksia vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010, jatkossa kotoutumislaki) mukaan valtio korvaa kunnille ja hyvinvointialueille laissa määriteltyjä kotoutumisen edistämisestä aiheutuneita kustannuksia, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksia. Lain mukaan korvauksia on haettava viimeistään kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana kustannukset ovat syntyneet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Vuoden 2022 loppuun asti kunnille on voinut syntyä kustannuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Jotta kunta voi hakea korvauksia näistä kustannuksista vuosilta 2021 ja 2022, se voi tarvita tietoja hyvinvointialueelta, jonka vastuulle sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on siirtynyt.

Ennen lakimuutosta kotoutumislain 87 e §:n mukaan kunnalla oli oikeus saada hyvinvointialueelta tietoja henkilöstä, jolle tuotetusta palvelusta on aiheutunut kunnalle kotoutumislain mukaisesti korvattavia kustannuksia vain vuoden 2022 osalta. Kotoutumislain muutoksen myötä kuntien tiedonsaantioikeus koskee myös vuotta 2021.  

Kuntien tulee hakea vuonna 2021 syntyneiden kustannusten korvauksia 31.12.2023 mennessä. 

Lisätietoja: 
Laki kotoutumisen edistämisestä (Finlex)
Ohje kotoutumislain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille (Finlex)

Erityisasiantuntija Nea Brandt, työ- ja elinkeinoministeriö ([email protected])

Takaisin uutisiin