Eduskunnan hallintovaliokunta on antanut mietinnön selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Julkaisuajankohta 25.4.2022 15.00
Uutinen

Eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö valtioneuvoston selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista on julkaistu 22.4.2022. Hallitus antoi selonteon eduskunnalle 17.6.2021.

Hallintovaliokunnan mietintöä varten lausunnon ovat antaneet tarkastusvaliokunta, sivistysvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta ja työ- ja tasa-arvovaliokunta. Lisäksi asiasta on kuultu useita asiantuntijoita ja toimijoita. 

Hallintovaliokunta pitää selonteossa esitettyjä kehittämisehdotuksia oikeansuuntaisina ja pääosin kannatettavina. Kotoutumista koskevan lain kokonaisuudistusta valmistellaan selonteon pohjalta. 

Lisätietoa:
Hallintovaliokunnan mietintö
Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Takaisin uutisiin