Kotoutumisen johdantojakson pilotoinnin avustushaku on käynnissä

Julkaisuajankohta 31.5.2023 13.41
Uutinen

Nyt haettavissa olevalla valtionavustuksella on tarkoitus jatkaa vuonna 2022 käynnistynyttä kunnan kotoutumisohjelmaan sisältyvän kotoutumisen johdantojakson pilotointia. Pilotoinnilla valmistaudutaan kotoutumislain kokonaisuudistuksessa säädettävän kunnan kotoutumisohjelman järjestämiseen. Haku on kohdennettu kunnille, joissa on vähintään 50 000 vieraskielistä, ja sen hakuaika päättyy 16.6.2023.

Kunnan kotoutumisohjelmasta säädetään uudistetussa kotoutumislaissa (681/2023). Kotoutumisohjelma sisältää kotoutumisen selonteossa esitettyyn kotoutumisen johdantojaksoon kuuluvat palvelut, joita ovat esimerkiksi osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi, kotoutumissuunnitelma ja monikielinen yhteiskuntaorientaatio. Tarpeen mukaan kotoutumisohjelmaan voi sisältyä myös muita palveluita. 

Vuoden 2025 alussa voimaan tulevan kotoutumislain kokonaisuudistuksen tavoitteena on muun muassa tavoittaa kotoutumispalveluihin kattavammin työvoiman ulkopuolella olevia henkilöitä sekä kehittää ja tarjota heille kotoutumisen alkuvaiheen palveluita. 

Kotoutumisohjelmaan sisältyvän kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden pilotointi on perusteltua toteuttaa kunnissa, joissa asuu paljon johdantojakson suunniteltua kohderyhmää, erityisesti työvoiman ulkopuolella olevia maahanmuuttajia. Tämän vuoksi avustus kohdennetaan kunnille, joissa asuu vähintään 50 000 vieraskielistä asukasta.

Johdantojakson pilotoinnin avustushaku on käynnissä ajalla 10.5.–16.6.2023. Avustusta saavien hankkeiden tukikelpoisia kustannuksia voi syntyä ajalla 1.10.2023–30.9.2024. Haettavissa oleva valtionavustus on yhteensä 400 000 euroa. Tarkemmat hakuohjeet ja tiedot hausta on toimitettu hakukriteerit täyttäville kunnille.

Lisätietoja:

Kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24)
Kotoutumisen selonteko 

Takaisin uutisiin