Kumppanuusohjelma tukee kotoutumiskentän toimijoita, mutta etenkin maahanmuuttaneiden osallistumismahdollisuuksiin pitää panostaa

Julkaisuajankohta 4.9.2023 9.00
Uutinen

Kumppanuusbarometri on selvitys, joka kerää tietoa kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä kumppanuusohjelman toiminnasta. Toista kertaa toteutetun kyselyn perusteella enemmistö vastaajista kokee kumppanuusohjelmasta olevan hyötyä työlleen ja pitää kotoutumista edistävän yhteistyön mahdollisuuksia suhteellisen hyvinä. Yhtenä keskeisenä kehittämistarpeena kumppanuusbarometri nosti esiin tarpeen rakenteellisiin muutoksiin, jotka parantaisivat maahanmuuttaneiden osallisuutta ja osallistumista kotoutumista edistävässä yhteistyössä.

Vuoden 2022 kumppanuusbarometrin (kumppanuusbaro) kyselyn tuloksista koottu raportti on julkaistu 4.9.2023. Kumppanuusbaroon saatiin vastausajalla 4.11.2022–24.2.2023 yhteensä 375 vastausta. Eniten vastauksia saatiin kunnista ja järjestöistä ja vastauksista lähes kolmasosa saatiin Uudeltamaalta. 

Koska kotoutumisen kumppanuusohjelmaa on toteutettu jo usean vuoden ajan, kumppanuusbaron tavoitteena oli arvioida myös kumppanuusohjelman toimintaa ja sen vaikutuksia. Kumppanuusbaron vastaajat pitivät kumppanuusohjelman suurimpina hyötyinä etenkin uusia yhteistyökumppaneita ja kontakteja, kolmannen sektorin ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Hyödyllisimmäksi toiminnaksi arvioitiin sekä valtakunnallisesti että alueellisesti koulutukset ja muu osaamisen kehittäminen, webinaarit ja uutiskirjeet. Nämä olivat myös tyypillisimpiä tapoja osallistua kumppanuusohjelman toimintaan. 

Kumppanuusbarometri on tärkeä työväline kumppanuusohjelman toiminnan kehittämisessä

Kumppanuusbaron vastaajien antamat näkemykset auttavat kehittämään kumppanuusohjelmaa sekä yhteistyön mahdollisuuksia alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kumppanuusbaron vastaajat toivoivat Kumppanuusohjelmalta jatkossa etenkin tiedon jakamista, viestintää ja tapahtumia. Kumppanuusohjelmassa tulisi vastaajien mukaan panostaa myös uusien toimijoiden houkutteluun mukaan toimintaan ja monipuolisiin osallistumismahdollisuuksiin. 

Kumppanuusbaron tuloksista kuullaan ja keskustellaan Toiminta tutuksi -tietoiskussa perjantaina 15.9. klo 9–10. Tietoiskussa kumppanuusbaroa toteuttanut Risto Karinen esittelee baroa ja kertoo lisää etenkin kyselyn avovastauksista. Kumppanuusbaron on toteuttanut Owal Group Oy. 

Kumppanuusbaro on osa työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppa-nuusohjelmaa. Kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä. 

Lisätietoa:
Lue kumppanuusbaro 2022 -raportti 
Tutustu kumppanuusohjelmaan
Ilmoittaudu Toiminta tutuksi -tietoiskuun

Takaisin uutisiin