EMN:n vuosiraportti 2023 kertoo, että yhä useampi työn perusteella muuttanut jää Suomeen ja tuo myös perheensä maahan

Julkaisuajankohta 29.5.2024 14.45
Uutinen

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) vuosiraportti vuodelta 2023 on julkaistu. Julkaisusta selviää, että maahanmuutto Suomeen on pysynyt korkealla tasolla. Vuonna 2023 perhe nousi yleisimmäksi oleskeluluvan myöntöperusteeksi. Maahanmuutto- ja turvapaikkatilastojen lisäksi julkaisussa kuvataan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehitystä ja julkista keskustelua aiheesta.

Vuonna 2023 ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupia Suomeen myönnettiin hieman vähemmän kuin 2022 (2023: 15 081, 2022: 16 081), mutta jatkolupia myönnettiin huomattavasti edellisvuotta enemmän (2023: 19 476, 2022: 12 374). Varsinkin EU:n ulkopuolisista maista tulleiden työntekijöiden määrä on noussut. 

Opiskelijoille myönnettiin ensimmäisiä oleskelulupia vuonna 2023 ennätykselliset 12 795. Opiskelijoita muutti Suomeen viime vuonna etenkin Etelä-Aasian maista kuten Bangladeshista, Sri Lankalta ja Intiasta.

Selvityksen mukaan yhä useampi osaaja tuo perheensä Suomeen, ja perhesiteen perusteella ensimmäisiä uusia oleskelulupia myönnettiin vuonna 2023 yhteensä 20 278. Raportin mukaan perheenjäsenten oleskelulupien määrän kasvu on luonnollista seurausta työ- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton kasvusta koronapandemian jälkeen.

EU-alueella kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä ei näy Suomessa 

Vuonna 2023 yhteensä 5 372 henkilöä haki Suomesta kansainvälistä suojelua. Hakijoista ilman huoltajaa tulleita alaikäisiä oli 348, mikä oli lähes sata enemmän kuin vuonna 2022 (246). EU-alueella turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut merkittävästi, ja hakemuksia jätetiin yhteensä yli 1,1 miljoonaa. Suomessa hakemusmäärät ovat pysyneet edellisten vuosien tasolla. 

Vuonna 2023 Ukrainasta paenneet jättivät 19 426 tilapäisen suojelun hakemusta. Määrä laski alle puoleen vuoden 2022 määristä (47 302). 

Julkaisujen sisältöön voi tutustua myös webinaaritallenteen avulla

Maahanmuutto- ja turvapaikkaraportin lisäksi EMN on julkaissut Maahanmuuton tunnusluvut 2023 -tilastokatsauksen. Maahanmuuttoviraston Maahanmuutto Suomeen -katsaukseen puolestaan on koottu tietoa vuoden 2024 alun oleskelulupahakemuksista ja -päätöksistä.

Julkaisut esiteltiin EMN ja Migrin järjestämässä webinaarissa 21.5.2024. Tallenne webinaarista on katsottavissa EMN Suomen Youtube-kanavalla.

EMN (European Migration Network) on tutkimus- ja tiedonvaihtoverkosto, jonka toimintaa koordinoi ja rahoittaa Euroopan komissio. EMN:n Suomen yhteyspiste toimii Maahanmuuttovirastossa.

Lisätietoja:
Maahanmuuttoviraston tiedote Euroopan muuttoliikeverkoston vuosiraportista (21.5.2024)
Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti 2023 
Maahanmuuton tunnusluvut 2023 
Maahanmuutto Suomeen 2/2024
Katso julkaisutilaisuuden tallenne

Takaisin uutisiin