Kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa koskeva hallituksen esitys on lausuntokierroksella

Julkaisuajankohta 16.2.2024 15.15
Uutinen

Sisäministeriö on valmistellut hallitusohjelman mukaista kansalaisuuslain uudistusta lokakuusta alkaen. Ensimmäinen uudistusta koskeva hallituksen esitys, joka koskee kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa, on lausuntokierroksella 4.3.2024 asti. Esityksellä pidennettäisiin Suomen kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa nykyisestä viidestä vuodesta kahdeksaan vuoteen.

Hallitusohjelman mukaisen uudistuksen tavoitteena on tiukentaa Suomen kansalaisuuden saamisen ehtoja kannustaa maahanmuuttaneita kotoutumaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Sisäministeriö toteuttaa uudistuksen vaiheittain kolmessa erillisessä hankkeessa. 

Asumisaikaa koskeva uudistus koskisi myös kansainvälistä suojelua saavia. Jatkossa kansainvälistä suojelua saavien asumisaikaa koskeva poikkeus poistettaisiin. Kansainvälistä suojelua saavien kansalaisuushakemus pitäisi kuitenkin käsitellä kiireisenä.

15 vuotta täyttäneeltä lapselta, Suomen kansalaisen puolisolta ja kansalaisuudettomalta henkilöltä edellytettäisiin viiden vuoden asumisaikaa. Pohjoismaan kansalaisilta ja Suomen edustuston työntekijän puolisolta edellytettäisiin jatkossakin kahden vuoden asumisaikaa.

Jatkossa asumisajaksi hyväksyttäisiin vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu. Esimerkiksi turvapaikkahakemuksen käsittelyyn kulunutta aikaa tai ilman oleskelulupaa tapahtunutta oleskelua ei siis laskettaisi uudistuksen myötä mukaan asumisaikaan.

Lisätietoja: 
Sisäministeriön tiedote kansalaisuuslain muutoksista
Kansalaisuuslain muuttamista valmisteleva hanke, vaihe 1

Takaisin uutisiin