Maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamisen mallia koskeva tarjouskilpailu on käynnissä 

Julkaisuajankohta 5.5.2023 15.53
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa julkisena hankintana kokeilun, jossa kehitetään ja testataan toimintamalli työvoiman ulkopuolella oleville ja/tai kotoutumispalveluiden ulkopuolelle jääneille maahanmuuttaneille. Hankittavan kokeilun yhteydessä arvioidaan myös käytettyjen menetelmien soveltuvuutta laajempaan käyttöön.

Tarjouspyyntö on jaettu kahteen osa-alueeseen. Tarjoaja voi jättää enintään yhden tarjouksen jompaankumpaan osa-alueeseen. Tarjousaika päättyy 29.5.2023.

Tarjouspyynnön osa-alueeseen 1 jätettävässä tarjouksessa osallistujamäärän tulee olla vähintään 30 henkilöä. Osa-alueen 1 kokeilu voidaan toteuttaa alueilla, joissa väestöpohja on 30 000 – 100 000 asukasta. Tarjotun kokeilun kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 40 000 euroa. 

Tarjouspyynnön osa-alueeseen 2 jätettävässä tarjouksessa osallistujamäärän tulee olla vähintään 100 henkilöä. Osa-alueen 2 kokeilu voidaan toteuttaa alueilla, joiden väestöpohja on vähintään 100 000 asukasta. Tarjotun kokeilun kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 120 000 euroa. 

Kokeiluiden suunniteltu toteutusaika on arviolta noin 1.8.2023–31.8.2024. 

Kokeilu on osaamisen tunnistamisen työryhmän väliraportissaan julkaiseman ehdotuksen mukainen. Osaamisen tunnistamisen työryhmän työ on osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF) rahoitettavia jatkuvan oppimisen uudistuksen toimenpiteitä.

Lisätietoja:
Tarjouspyyntö Hilmassa
Osaamisen tunnistamisen työryhmä
Osaamisen tunnistamisen työryhmän väliraportti

Takaisin uutisiin