Pohjoismaiden ministerineuvosto myöntää rahoitusta kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa edistäville hankkeille – hakuaikaa vuoden loppuun asti

Julkaisuajankohta 22.11.2022 15.37
Uutinen

Pohjoismaiden ministerineuvosto on avannut kaksi rahoitushakua Pohjoismaisille kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa edistäville hankkeille. Haut soveltuvat sekä tutkimushankkeille että käytännön toimintaa ja menetelmiä kehittäville hankkeille. Molempien rahoitushakujen määräaika on 31.12.2022.

Pohjoismaiden ministerineuvoston kotouttamisen yhteistyöohjelma edistää kotoutumiseen liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on erityisesti kokemusten jakaminen ja uuden tiedon kehittäminen. Ministerineuvosto on avannut loppuvuodelle kaksi rahoitushakua osana yhteistyöohjelman toimintaa. Molempia hankerahoituksia voivat hakea viranomaiset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä kansalaisjärjestöt.

Ensimmäinen rahoitushaku on suunnattu hankkeille, jotka edistävät Pohjoismaisen kotoutumisen yhteistyöohjelman tavoitteita, kuten pohjoismaisen kotouttamisyhteistyön vahvistamista ja koulutus- ja työmarkkinahaasteiden purkamista. Arviointiperusteena hankerahoituksen myöntämiselle ovat ministerineuvoston kotouttamisohjelman temaattiset tavoitteet.

Toinen rahoitushaku keskittyy hankkeisiin, jotka tukevat Ukrainasta, Venäjältä ja Valko-Venäjältä siirtymään joutuneiden henkilöiden vastaanottoa ja kotoutumista Pohjoismaissa. Rahoitusta suunnataan erityisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on uuden tiedon, aloitteiden ja menetelmien kehittäminen. Painopistealueita ovat esimerkiksi kielikoulutus, viestintä, pääsy työmarkkinoille sekä psykososiaalinen terveys

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Ministerineuvosto myöntää rahoitusta hankkeille, joissa kehitetään uutta tietoa, uusia menetelmiä ja uusia yhteistyömuotoja kotoutumisen vahvistamiseksi.

Hae pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisen hankerahoitusta

Hae Ukrainasta, Venäjältä ja Valko-Venäjältä siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen hankerahoitusta

Lisätietoja:

Pohjoismainen kotouttamisen yhteistyöohjelma

Takaisin uutisiin