Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

"Otetaan koppi heti alussa ja annetaan tietoja oikealla tavalla"

Julkaisupäivä 9.4.2020 12.21 Blogit

Sirwa Farik

Projektityöntekijä Sirwa Farik Irakin naisten yhdistyksestä piti Kotona Suomessa -hankkeen monikielisten yhteiskuntavideoiden julkaisutilaisuudessa 19.3. puheenvuoron. Puheenvuorossaan hän korosti omalla kielellä annettavan tiedon tärkeyttä maahanmuuttajille.

”Omakielinen tieto on tärkeää kotoutumisen prosessissa, koska ihmisillä on vähän tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta”, Farik kertoi.  

Farik on asunut suunnilleen puolet elämästään Suomessa, yhteensä 20 vuotta. Kun hän oli muuttanut Suomeen, hän sai tietoa Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta jo aiemmin Suomeen muuttaneilta ystäviltään ja sukulaisiltaan.

”Kaikilla ei ole sama tilanne kuin minulla, että on ystäviä ja sukulaisia täällä. Ihmiset voivat saada myös virheellistä tietoa. Ihmisten on tärkeä saada oikeaa tietoa viranomaisilta, ammattilaisilta ja työntekijöiltä. Ihmiset kaipaavat paljon tietoja suomalaisten kulttuurista, laeista ja tavoista. Tiedon tarve on alkuvaiheessa suuri.”

Farikin mukaan ihmisten on tärkeää saada tietoa omalla kielellään varsinkin alkuvaiheessa, sillä se nopeuttaa henkilön ja perheen kotoutumista ja ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä myöhemmin.  

”Ihmiset tulevat tänne perheen, työn ja koulutuksen perässä tai pakolaisena. Heillä on motivaatiota ja intoa oppia kaikki tässä maassa. Otetaan koppi heti alussa ja annetaan tietoja oikealla tavalla.”

Mikä on tehokkain tapa antaa yhteiskuntatietoutta maahan muuttaneelle?

Farik näkee ongelmallisena nykyisen tavan kouluttaa vastikään maahan muuttaneita pääasiassa vain suomen kielellä.

”Nykyään tietoja Suomesta annetaan kotoutumiskoulutuksessa ja -kursseilla suomen kielellä. Koulutuksessa olevat ovat asuneet Suomessa ehkä 2–3 kuukautta, joku vuoden. Suomen kielen taito ei ole heillä vielä sillä tasolla, että he ymmärtäisivät hyvin, mitä kerrotaan. Tulee väärinymmärryksiä.”  

Farik näkee, että Kotona Suomessa -hankkeen teettämät yhteiskuntavideot paikkaavat omakielisen tiedon aukkoa. Hän kokee, että omalla kielellä saatu tieto edistää kotoutumista, tasa-arvoa ja demokratiaa. Farik uskoo, että oikeiden tietojen avulla ihmiset pääsevät myös nopeammin työelämään ja koulutukseen.

"Minusta erityisen tärkeää on huomioida perheet, koska tutkimustenkin mukaan vanhempien kotoutuminen vaikuttaa lapsen koulumenestykseen. Jos vanhemmat ovat asuneet pitkään Suomessa ja heiltä puuttuu näitä olennaisia tietoja, se vaikuttaa lapsenkin kykyyn toimia täällä. Tässä on kyseessä seuraava sukupolvi", Farik sanoo.

Suomenkielisenä annettu tieto voi johtaa väärinymmärtämiseen

Kun suomalaisesta yhteiskunnasta annetaan tietoja maahan muuttaneille suomen kielellä, on vaarana väärinymmärrykset, jotka voivat siirtyä yhdeltä henkilöltä toiselle. Farik on huomannut, että tällöin myös viranomainen voi joutua tekemään työnsä kahteen kertaan.

"Yksi ensin opettaa ja antaa tietoja, ja sen jälkeen toinen oikaisee vääriä tietoja. Näen tämän omassa työssäni melkein joka viikko."

Monet suomalaiselle arkiset asiat, kuten verot tai työmarkkinatuki, voivat olla maahanmuuttajalle vieraita, Farik tähdentää. Tämän takia on tärkeää antaa omakielistä tietoa suomalaisen yhteiskunnan toiminnoista kaikille: paitsi työnhakijoille, myös työssä oleville, opiskelijoille sekä työmarkkinoiden ulkopuolella oleville kuten kotiäideille, ikääntyneille, pitkäaikaissairaille.

Farikin mukaan olennaista on myös päästä keskustelemaan yhteiskuntatiedosta omalla äidinkielellä.

"Videot ovat hyviä, koska osa maahanmuuttajista on luku- ja kirjoitustaidottomia. Lisäksi monissa kulttuureissa tietoja on tapana välittää suullisesti ja keskustelemalla, jolloin omallakaan kielellä annettu kirjallinen materiaali ei välttämättä ole kovin toimiva tapa", Farik toteaa.

"Ihmisten on tärkeää tietää ihan alusta asti, kuinka suomalainen yhteiskunta, hyvinvointivaltio pyörii."

Jukka-Pekka Pöyliö & Laura Ruuskanen, Kotona Suomessa -hanke, Uudenmaan ELY-keskus

Kuvassa: Sirwa Farik

Valtakunnallisen Kotona Suomessa -hankkeen (ESR) tuottama, suomalaista yhteiskuntaa käsittelevä videosarja "Ymmärrä Suomea" on toteutettu suomen lisäksi kuudella kielellä: arabia, somali, englanti, venäjä, kurdi (kurmandzi) ja dari. Lisäksi videot on tekstitetty ruotsiksi.

Monikieliset videot ovat katsottavissa Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla.