Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

DigiAvoin on mukana torjumassa nuorten yksinäisyyttä

Julkaisupäivä 11.11.2021 13.56 Blogit

Nuori istuu sohvalla kännykkä kädessä. Kuvittele olevasi 16-vuotias nuori, joka on ensin tehnyt vaikean päätöksen pakon edessä. Jättänyt kaiken tutun ja turvallisen taakseen ja lähtenyt yksin kohti tuntematonta. Kun pääset perille, olet tullut maahan, jossa ihannoidaan itsenäisyyttä, yksin pärjäämistä ja kannustetaan nuoria aikuisia omilleen jo mahdollisimman varhain. 

Suomalaisiin on hidasta saada kontakteja ja uuden kielen ja kulttuurin oppiminen vievät voimavaroja. Sitten, aivan yllättäen, iskee maailmanlaajuinen pandemia, joka sulkee ihmiset kotiinsa. Yhtäkkiä koko yhteiskunta on kotona, etänä, ja yksin.

Yksinäisyys on varmasti jokaiselle meistä tuttu tunne. Se on myös yksilökohtaista, miltä yksinäisyys tuntuu ja mistä se johtuu. Ajoittainen yksinäisyys on normaalia ja usein riippuvaista elämäntilanteista tai omista sosiaalisista tarpeista. Joskus kuitenkin yksinäisyyttä lisäävät asiat kasaantuvat. Toisista tulee yksinäisempiä kuin toisista.

DigiAvoin sai alkunsa nuorten yksinäisyydestä pandemian aikana

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n keskeinen tavoite on ehkäistä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalista syrjäytymistä. EHJÄ:llä on pitkä kokemus maahanmuuttaneiden kanssa tehtävästä työstä. Järjestö aloitti maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskentelyn jo vuonna 1997 ja vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen toiminta laajeni, kun järjestön avointa ryhmätoimintaa alettiin tarjota useammalla paikkakunnalla. DigiAvoin-hanke sai alkunsa nuorten yksinäisyydestä koronapandemian aikana vuonna 2020. Hankkeen tavoitteena on tarjota 14–29-vuotiaille nuorille maahanmuuttajille matalan kynnyksen tukea digitaalisia alustoja apuna käyttäen. STEA myönsi jatkoavustuksen DigiAvoimelle vuosille 2021–2023, sillä toiminta koettiin tarpeelliseksi ja toimivaksi.

Miten perustoimeentulotukihakemus tehdään? Milloin voin hakea Suomen kansalaisuutta? Miten voin saada koronarokotteen vai kannattaako sitä ylipäätään ottaa? Näitä ja monia muita kysymyksiä nuoret esittävät DigiAvoimen sosiaaliohjaajille viikoittain. 

Monipuolisen neuvontatyön ja palveluohjauksen ohessa DigiAvoimen sosiaaliohjaajat kysyvät nuorten kuulumisia sekä kuuntelevat nuorten iloja ja huolia. DigiAvoimen antama tuki on kokonaisvaltaista, jokaisen nuoren yksilöllisiä tarpeita ja toiveita huomioivaa ohjaus- ja neuvontatyötä. Hankkeen kautta yksittäisen nuoren on mahdollista saada tukea noin yhdestä kahteen kertaan kuukaudessa.

DigiAvoin kohtaa nuoret etänä ja kasvokkain

Etäopetukseen siirtyminen on vaikuttanut nuoriin lisäten yksinäisyyden kokemuksia, mutta erityisesti se näkyy maahanmuuttajataustaisilla nuorilla. Monet nuoret ovat pudonneet opintojen kelkasta ja kadonnutta motivaatiota on vaikea saada takaisin. Jos tutkinto puuttuu ja kieli ei kehity, on jäänyt jo huomattavasti jälkeen ikätovereistaan. Yksinäisyys lisää masentuneisuutta ja mielenterveyden horjumista. Kokemus siitä, ettei kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan, on ollut esillä monissa nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa.

DigiAvoimen tarjoama ohjaus ja neuvonta painottuu puhelimitse tai erilaisilla verkkoalustoilla annettavaan tukeen, mutta nuoria tavataan aina tarvittaessa myös kasvotusten. Kasvokkain tapaamisen mahdollisuus tuntuu olevan nuorille tärkeää, sillä monia asioita on vaikeaa hoitaa pelkästään etänä. Nuorilla ei aina ole myöskään tarvittavia laitteita tai valmiuksia ja taitoja käyttää erilaisia verkkoalustoja. Toisaalta kasvokkain nuori pääsee opettelemaan myös erilaisten verkkoalustojen käyttöä sosiaaliohjaajan avustuksella, jolloin yhteiset tapaamiset on helpompi toteuttaa jatkossa etänä.

Kasvokkain tapaaminen antaa hyvän mahdollisuuden luottamuksellisen suhteen luomiseen, kun nuori pääsee keskustelemaan sosiaaliohjaajan kanssa kiireettömästi, vaikkapa kahvikupin äärellä.  Näin kynnys ottaa sosiaaliohjaajaan myöhemmin yhteyttä madaltuu. Koronapandemian aikana sosiaaliohjaaja on saattanut olla ainoa suomalainen kontakti nuoren elämässä. Toisen ihmisen läsnäolo ja kohtaaminen voi olla äärimmäisen arvokasta nuorelle.

Afganistanin kriisin puhjetessa syksyllä 2021 monet DigiAvoimen nuoret kokivat syvää epätoivoa ja huolta läheisistään. Kriisiavun tarve oli ilmeinen ja nuoret tarvitsivat luotettavaa ihmistä, joka kuuntelee hädän hetkellä. DigiAvoin on tavoittanut elokuusta alkaen yli neljäkymmentä afgaaninuorta ja yhteydenottoja on ollut lähes 200 liittyen Afganistanin tilanteeseen.

Järjestöt vastaavat yhteiskunnan ajankohtaisiin tarpeisiin

STEAn avustuksia koskeva viimeaikainen julkinen keskustelu on mietityttänyt monia järjestötoimijoita. Korona-aika on erityisesti osoittanut järjestöjen tarjoamien palvelujen tarpeellisuuden, sillä järjestöillä on usein ketteryyttä ja joustavuutta vastata yhteiskunnan ajankohtaisiin tarpeisiin nopeallakin aikataululla. EHJÄ:n DigiAvoin-hanke on tästä hyvä esimerkki.

Nuoruus itsessään on hämmentävää, välillä vaikeaa ja toisaalta myös ihanaa aikaa. Yksin Suomeen tulleet nuoret ovat tavallisia nuoria, jotka ovat kuitenkin yhteiskunnassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Epävakaista oloista Suomeen tulleet nuoret ansaitsevat turvallisen nuoruuden ja uskoa tulevaan.  Vaikka korona-aika on horjuttanut monen nuoren elämää ja luonut epävarmuuden tunnetta, nuoret ovat kuitenkin myös osoittaneet uskomatonta joustavuutta, rohkeutta ja voimaa pitää kiinni omista unelmistaan.

Puhelin piippaa viestin merkiksi. “Mitä kuuluu, miten koulupäivä sujui?”. Olet bussissa matkalla kotiin, sillä koulu on vihdoin siirtynyt lähiopetukseen. Vastaat sosiaaliohjaajalle, että pääsit läpi kokeesta, johon olitte yhdessä harjoitelleet Teamsin välityksellä. Sosiaaliohjaajalta tulee iloinen onnitteluviesti, ja sovitte tapaamisen kahvilaan vielä samalle päivälle. Kuuman kahvikupin ääressä tuntuu siltä, että sinut nähdään ja kuullaan. Hetkittäin yksinäisyys ei tunnu enää niin musertavalta.

Jenna Hakala & Anni Haltia, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n DigiAvoin -hankkeen sosiaaliohjaajat