Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Koko kunta edistää kotoutumista

Julkaisupäivä 27.2.2020 12.42 Blogit

Yhdessä kotouttaen -julkaisun kansibanneriOn hyvä muistaa, että maahan muuttanut on ensisijaisesti kunnan asukas, uusi kuntalainen. Kun koko kunta osallistuu kotoutumisen edistämiseen, luodaan kestävä pohja kokonaisvaltaiseen ja kaksisuuntaiseen kotoutumiseen. Näin maahan muuttaneet voivat tuntea itsensä osallisiksi kaikkien yhteisessä kunnassa.

Kestävän kaksisuuntaisen kotoutumisen tukemiseksi on tärkeää luoda eri toimijoiden välille yhteisesti sovittuja tavoitteita, toimintatapoja ja seurantaa sekä säännöllistä viestintää ja vuorovaikutusta. Kaksisuuntainen kotoutuminen, tietoisuuden lisääminen, henkilöstön osaamisen ja maahan muuttaneiden itseohjautuvuuden vahvistaminen lisäävät maahan muuttaneiden osallisuutta yhteiskunnassa.

Kauniaisissa ja Kirkkonummella on vahvistettu kotoutumista edistävän työn verkostoja ja kehitetty uusia yhteistyökäytäntöjä eri kunnallisten ja muiden toimijoiden kesken. Maahan muuttaneiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ovat olleet Yhteinen kuntamme -hankkeen, kuten myös Euroopan unionin keskeisiä tavoitteita. Hankkeen aikana luotuja uusia toimintoja ja yhteistyötapoja on juurrutettu molempien kuntien perustyöhön.

Hankkeen loppuseminaarissa pidimme hankepaikkakunnille tulevaisuustyöpajan, missä pienryhmätyöskentelyn ja Padlet-alustan avulla työstettiin ideoita kuntien kotoutumista edistävään työhön vapaa-ajan toimijoita, luottamushenkilöitä ja järjestöjä unohtamatta.

Opas tarjoaa vinkkejä kuntien kotouttamistyöhön

Hankkeessamme testattujen toimintamallien pohjalta julkaisimme suomeksi ja ruotsiksi oppaan Yhdessä kotouttaen – ideoita kuntien kotouttamistyöhön. Opas on löydettävissä molempien kuntien maahanmuuttajapalveluiden sivuilta.

Halusimme tehdä visuaalisen ja käytännönläheisen oppaan, joka ohjaa konkreettisten polkujen ja kysymysten kautta lukijaa soveltamaan hankkeen toimintoja ja käytäntöjä oman kuntansa kontekstiin.

Julkaisu painottuu ohjaukseen ja neuvontaan, palveluiden järjestämiseen, kolmannen sektorin toimintaan, yksilön osallisuuteen ja eri tahojen väliseen yhteistyöhön. Konkreettisia polkuja ja tarkistuslistoja löytyy henkilöstön osaamisen vahvistamiseen, maahanmuuttajien osallisuuden tukemiseen, kunnan ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön koordinointiin sekä päättäjien tietoisuuden lisäämiseen kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kotoutuvien oma ääni tuodaan myös esille julkaisussa, jotta muistaisimme ottaa huomioon, miten järjestelmämme ja käytäntömme voivat toisen silmissä näyttäytyä hyvin erilaisina.

Hankkeessamme oli monta erilaista toimintoa ja samaan aikaan vain yksi työntekijä kummassakin kunnassa. Yhteistyöverkostojen rakentuminen ja ylläpito, sujuva vuoropuhelu ja viestintä oli siten hankkeemme toimintojen onnistumisen ja juurtumisen kannalta asia, jonka tärkeyttä haluamme erityisesti korostaa.  

Yhteinen kuntamme -hanke on toiminut AMIF-rahoituksella vuodesta 2017 ja loppui tammikuussa 2020.

Hankkeessa työskennelleet Pia Rinne, Julia Jänis ja Kaisu Lempinen, Yhteinen kuntamme -hanke

Lue lisää:

Yhdessä kotouttaen ja Integration tillsammans -julkaisut