Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Kotouttamisen uudistaminen on mahdollista – ja vaativaa

Julkaisupäivä 27.8.2020 12.01 Blogit

Pasi Saukkonen Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyy kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman laatiminen kotouttamistoimien uudistamistarpeista. Hyvä hanke. Laki kotoutumisen edistämisestä on ollut voimassa kymmenisen vuotta, joten sen toimivuutta voidaan jo tarkastella perusteellisesti ja monista näkökulmista.

Suomalaista kotouttamispolitiikkaa ei ole kuitenkaan helppo ottaa haltuun kokonaisvaltaisesti. Kotoutumisen edistäminen on ymmärrettävissä sekä hyvin laajana aihealueena että varsin suppeana palvelukokonaisuutena. Aina ei ole selvää, mistä kulloinkin puhutaan.

Kotoutumispalvelut ovat myös periaatteessa tarjolla kaikille niitä tarvitseville, mutta tosiasiallisesti niihin osallistuu vain pieni osa Suomeen muuttaneista. Lisäksi mitä syvemmälle kotoutumislain toimeenpanoon uppoutuu, sitä sameammaksi käy todellisuus, sitä sankemmaksi erilaisten hankkeiden viidakko, sitä heikommaksi arvioinnin edellyttämä tietopohja.

Julkisen keskustelun suoraviivaiset käsitykset suomalaisen kotouttamispolitiikan onnistumisesta tai epäonnistumisesta ovat ristiriidassa kotoutumisen edistämisen monimutkaisuuden, vaikeaselkoisuuden ja arvioinnin hankaluuksien kanssa. Uudistuksessa on vaarana mutkien vetäminen suoriksi tavalla, joka pahimmillaan vie politiikkaa väärään suuntaan.

Jokainen suomalainen kotouttaa

Maahanmuutosta ja kotoutumisesta ei siten kannata tehdä yksinkertaisempia asioita kuin ne ovat. Kansallisten ja kansainvälisten tietojen ja kokemusten nojalla kotouttamispolitiikan uudistajille voi esittää myös seuraavia neuvoja.

Yksi koko kaikille -periaate ei toimi. Suomeen muuttaneet ovat erilaisia ihmisiä erilaisissa ja jatkuvasti muuttuvissa elämäntilanteissa. Jokaista kotoutujaa ei voi jatkuvasti ottaa yksilöllisesti huomioon, mutta jatkossakin tarvitaan erilaisia polkuja ja nykyistä enemmän joustoa siirtyä palveluista toiseen.

Kotouttamispolitiikan ongelmia ei voi ratkaista sormia napsauttamalla. Asioita pitää tehdä laaja-alaisesti, moniulotteisesti ja ennen muuta kärsivällisesti. Kotoutumisen edistäminen kuuluu kaikille hallinnonaloille ja -tasoille. Jokainen suomalainen kotouttaa.

Vastuiden ja voimavarojen jakamista tärkeämpää on saavuttaa yhteinen näkemys tulevaisuuden näkymistä, tärkeimmistä tavoitteista ja kunkin toimijan keinovalikoimasta. Tiedon tulee kulkea sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti, ylhäältä alas ja alhaalta ylös.

Kansainvälinen seuranta auttaa ennakoimaan

Onnistunut investointi kotoutumiseen maksaa itsensä reilusti takaisin. Usein tavoitellaan kuitenkin kohtuuttomia, mikä vahvistaa kriitikoiden käsityksiä kotouttamisen epäonnistumisesta. Tavoitteiden pitää olla realistisia, ja niiden saavuttamista pitää arvioida puolueettomasti.

Erilaisia toimintamalleja on hyvä testata käytännössä. Kokeiluhankkeista ei kuitenkaan ole hyötyä, jos niistä ei kerätä tuloksellisuus- ja vaikuttavuustietoja. Sellaisiin uudistuksiin ei kannata ryhtyä, joiden hyödyistä ei ole aavistustakaan. Palvelujen kehittämisessä kannattaa hyödyntää maahanmuuttajien tietoja ja kokemuksia.

Ennakointi on tärkeätä ja myös mahdollista. Suomessa tapahtuu omiin oloihimme sovitettuina samoja asioita kuin muissakin maissa. Siksi on seurattava tarkasti, mitä muualla tapahtuu. Voimme varautua tulevaan ja tehdä oikeita ratkaisuja, jos niin tahdomme tehdä.

Pasi Saukkonen, erikoistutkija, Helsingin kaupunginkanslia.

 

Saukkosen teos Suomi omaksi kodiksi - Kotouttamispolitiikka ja sen kehittämismahdollisuudet julkaistaan elo-syyskuun vaihteessa.