Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

”Kotoutuminen on jatkuva, kaksisuuntainen prosessi” 

Julkaisupäivä 30.6.2023 12.00 Blogit

Kirjoitus kotoutumisen ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyöstä.  Annu Lehtinen ja Berivan Suleiman

Kotoutuminen on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä – osallisuuden sekä työelämän tiedon ja taidon lisäämistä. Kotoutuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa, ja sen onnistuminen edellyttää sitoutumista ja vastaanottavuutta. Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut erityisesti 2000-luvulla. Kasvava maahanmuutto on tuonut pysyvästi mukanaan lisääntyneen monikielisyyden, sekä erilaisten arvojen ja tapojen monimuotoisuuden suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotoutumisen ammattilaiset työskentelevät yhteistyössä viranomaisten, vapaaehtoisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa mahdollistaakseen kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä. 

Kotoutumisen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien osallisuutta myös yhteiskunnan eri osa-alueilla. Tavoitteen saavuttaminen vaatii monipuolista taitoa ja tietoa, niin tieteellisistä tutkimuksista kuin esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden kokemuksista. Kokemusasiantuntijat pystyvät tarjoamaan ainutlaatuisia näkökulmia maahanmuuttajan arkeen ja sen mahdollisiin haasteisiin. Myös Suomen Pakolaisapu ry:n toiminnanjohtaja Annu Lehtinen näkee paljon mahdollisuuksia kokemusasiantuntijoiden ja kotoutumisen ammattilaisten yhteistyössä. 

– Kokemusasiantuntijoita kuulemalla on mahdollista tunnistaa mahdollisia esteitä ja haasteita kotoutumiselle, joita ei välttämättä havaita ilman henkilökohtaista kokemusta kotoutumisen järjestelmästä. Kokemusasiantuntijoiden kuuleminen on todella tärkeää kehittäessä kotoutumisen käytänteitä ja systeemejä. 

Vuoden pakolainen 2023 toimii esikuvana ja kannustaa myös muita naisia tavoittelemaan omia unelmiaan

Lehtinen nostaa myös esille Vuoden pakolainen -palkinnon mahdollisuuden toimia omanlaisenaan ponnahduslautana uusiin vaikuttamismahdollisuuksiin yhteiskunnassa. Suomen Pakolaisapu ry palkitsee vuosittain Vuoden pakolaisen. Vuonna 2023 palkinnon vastaanotti helsinkiläinen Berivan Suleiman. Jo ennen palkintoa Suleiman on aktiivisesti jakanut elämäntarinaansa omilla sosiaalisen median kanavillaan.

– Olen ollut rohkea ja haluan auttaa erityisesti naisia, jotka ovat kokeneet samoja asioita kuin minä. Olen näyttänyt ääneni sosiaalisessa mediassa niin ulkomaalaisille kuin suomalaisille, kertoo Suleiman. 

Yksittäiselle henkilölle Vuoden pakolainen -palkinto tarjoaa lisää näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa. Se tarjoaa myös mahdollisuuden rakentaa ja kehittää omaa henkilökohtaista brändiä. Suleiman kertoo tavoittavansa omien sosiaalisen median käyttäjätiliensä kautta pääsääntöisesti muita maahanmuuttaja- tai ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Vuoden pakolainen -palkinnon myötä tunnettavuus ja kiinnostus häntä kohtaan on kaikkien suomalaisten keskuudessa myös varmasti lisääntynyt. 

”Mä haluan oikeasti, että meidän kulttuurit sopeutuu Suomen yhteiskuntaan”
 – Berivan Suleiman, Vuoden pakolainen 2023. 

Vuoden pakolaisen -palkinnon voittajan kokemuksien hyödyntäminen esimerkiksi kotoutumisen edistämisen suunnittelussa tai halutun kohderyhmän tavoittamisessa onkin mahdollisuus, jota tulisi tarkemmin harkita ja hyödyntää. Monet yritykset hyödyntävät sosiaalisen median vaikuttajia, jotka omalla henkilöbrändillään pystyvät toimimaan niin tiedon välittäjinä, sisällön tuottajina kuin markkinoinnin asiantuntijoina. Myös julkisella sektorilla on hiljalleen aloitettu yhteistyö vaikuttajien kanssa esimerkiksi tiedon välittämisessä koronakriisin aikana.

Pakolaisavun toiminnanjohtaja Lehtinen nostaakin esille, kuinka esimerkiksi Vuoden pakolainen -palkinnon voittaja voisi olla heti valmiudessa jakamaan kokemusasiantuntijuuttaan muun muassa kotoutumisen edistämiseksi. Tähän Vuoden pakolainen 2023 -palkinnon voittajalla Suleimanilla olisi jo olemassa valmiit työkalut sosiaalisen median alustalla. Suleimanilla on esimerkiksi Instagramissa jo yli 50 000 seuraajaa ja siten keino tavoittaa monipuolisesti eri kohderyhmiä. 

Kiitos haastatteluista Suomen Pakolaisapu ry:n toiminnanjohtaja Annu Lehtinen sekä Vuoden pakolainen 2023 Berivan Suleiman. Suomen Pakolaisapu ry on Suomen suurin pakkomuuttoon liittyviin kysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. Vuoden pakolainen -palkinnon tarkoitus on tukea pakolaisia heidän omien tavoitteidensa ja unelmiensa toteuttamisessa uudessa kotimaassa.

Mia Klinga, korkeakouluharjoittelija. Työ- ja elinkeinoministeriö, työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikkö.

Kuvassa vasemmalla Annu Lehtinen ja oikealla Berivan Suleiman.

Lue lisää Vuoden pakolainen 2023 -palkinnon voittajasta.